Fra affald til produkt

Her skal eleverne innovere på en genbrugsløsning til skolen, hvor et af skolens affaldsprodukter omdannes til et værdifuldt produkt. Klassen får hjælp af eksperter fra ReTec Miljø ApS.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Klassen deles i fire hold, hvoraf to hold besøger virksomheden om formiddagen og to hold besøger virksomheden om eftermiddagen.

Besøget indledes med en kort præsentation af ReTec.

Derefter deles eleverne i to hold, som i turnus kommer til at:

  1. Komme rundt på en rundvisning af virksomheden, hvor de får mulighed for at se aktuelle projekter og snakke med forskellige typer medarbejdere
  2. Præsentere deres egen ide ift. et affaldsprodukt, som de gerne vil genbruge på deres egen skole. En medarbejder vil sammen med eleverne skabe en 3D-skitse af en konkret genbrugsløsning ift. produktet

 

Emnefelt og problemstillinger
I skal finde et affaldsprodukt at genbruge på skolen og sammen med ReTec udarbejde et bud på en maskine, som vil kunne omdanne affaldet til et værdifuldt produkt. Maskinen skal kunne stå i et rum på skolen.

ReTec laver dagligt løsninger til kunder, der gerne vil genbruge deres affald – alt lige fra papir over plastik til gips. Brug deres viden til at lave en genbrugsløsning til jeres egen skole.

Forløbet kan bruges ift. de fællesfaglige fokusområder, der omhandler bæredygtig produktion samt udledning af stoffer. Forløbet kan også bruges alene i fagene geografi med fokus på ressourcer, fysik ift. genbrugsteknologi eller matematik ift. opmålinger og 3D-skitser.

Alternativt kan forløbet inddrages i Håndværk og Design ift. materialer – plastik, papir, gips osv. – som kan bruges på nye måder ved genbrug.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet

  • Undersøg hjemmesiden for ReTec Miljø for at se, hvad virksomheden producerer
  • Diskutér i klassen fordele og ulemper ved at genbruge ressourcer. Tag f.eks. udgangspunkt i dåser eller flasker
  • Klassen opdeles i fire hold
  • Før besøget skal klassen i hold have fundet affaldsprodukter, som skolen laver meget af og som I gerne vil se genbrugt. Find inspiration ift., hvilke materialer man kan genbruge på ReTecs hjemmeside
  • Klassen skal derudover finde et rum, garage eller hal, hvor en genbrugsmaskine teoretisk set vil kunne stå. Rummet skal måles op, sådan at ReTec kan komme med bud på en maskine inden for sådanne rammer. Lav en skitse med mål på samt indtegnede vinduer og døre
  • Skitse og ide til affaldsprodukt sendes til virksomheden senest én uge før besøget (sendes til Thomas Jensen, mail: tje@retec.dk)
  • Forbered spørgsmål til de ansatte på ReTec Miljø angående de jobs, man kan få som faglært og hvordan man kan blive oplært fra bunden på virksomheden

 

Efter besøgskonceptet
De fire elevhold præsenterer affaldsløsninger for hinanden.

Der er plads på følgende kurser

Tilmelding til

Kloge Hænder, 4. april 2018

Sådan tilmelder du dig

BEMÆRK: Kan kun bookes af grundskoler i Haderslev Kommune!

For at tilmelde dig arrangementet, skal du udfylde formularen i højre side og sende den til Tektanken@nvhus.dk