Fremstilling af industrikedler

Her kommer eleverne helt tæt på produktionen af industrikedler. Eleverne lærer bl.a. om, hvordan virksomheden arbejder med kvalitetskontrol, miljø og sikkerhed. Eleverne møder også unge rollemodeller.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Forud for virksomhedsbesøget, får skolen besøg af to medarbejdere fra Danstoker, der fortæller om hvad det vil sige at være i lære, samt hvad forskellen på EUD og EUX er.

Under besøget på virksomheden får eleverne en præsentation af Danstoker og en rundvisning i deres produktionsfaciliteter.

Under besøget får de et indblik i teknologierne, der anvendes i en effektiv produktion, som de vil opleve trækker på væsentlige fagområder i særligt fysik/kemi-undervisningen.

Hvordan bruges eksempelvis ioniserende stråling ifm. måling af materialetykkelse? Og hvordan beskytter man sig mod farlig svejserøg?

 

Emnefelt og problemstillinger
Kedler opvarmer vand ved brug af forskellige brændsler.

Hvordan sikrer vi, at opvarmning sker med hensyntagen til klima, energieffektivitet og bæredygtighed? Og hvilken rolle spiller teknologi bestræbelserne for at bevare produktion i Danmark trods det høje lønniveau?

Oplagte arbejdsspørgsmål:

  • Hvordan fungerer en kedel?
  • Hvilke energikilder kan bruges til opvarmning i kedler?
  • Hvordan kan samfundet (det politiske system) være med til at mindske energitab via lovgivning?
  • Hvordan kan biobrændsler erstatte de fossile brændsler?
  • Hvordan kan man effektivisere energiudnyttelsen ved opvarmning?

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Det er en fordel, at eleverne inden besøget har viden om kedler, energiomsætning, ioniserende stråling, fossile brændstoffer og biobrændsel.

 

Efter besøgskonceptet
Besøget kan oplagt anvendes til at perspektivere til centrale temaer i naturfagsundervisningen og bringes i spil i de fællesfaglige fokusområder ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”, ” Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” og ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår”.

 

Der er ingen ledige pladser