Grønne fingre på Asmild plantecenter

Hvad laver en gartner egentligt og hvorfor skal knolden på en dahlia overvintre indenfor? Få grønne fingre med et besøg på Asmild plantecenter.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne får en rundvisning på plantecenteret, idet en gartner fortæller om drift af plantecentret og forskellige faglige emner. Fokus ift. emner kan aftales med virksomheden inden besøget.

Emnerne kunne være:

  • Drift af et plantecenter herunder omplantning, opstilling, salg, vandingssystemer, osv.
  • Nytte og prydplanter
  • Planters vækstbetingelser ift. temperatur, vanding, lys/skygge, gødning, jordtyper, osv.
  • Økologisk bekæmpelse af skadedyr og sygdomme på især nytteplanter

Eleverne får desuden mulighed for at møde en gartnerelev, der kan fortælle om gartneruddannelsen, motivation for at blive gartner, samt jobmuligheder.

 

Enmefelt og problemstillinger
Hvad skal man kunne som gartner? Hvordan er de optimale vækstbetingelser for et æbletræ? Og hvordan bekæmper man skadedyr, hvis man ikke må bruge sprøjtegift?

Bliv klogere på disse emner ved at tage en tur på Asmild plantecenter.

Brug besøget i biologiundervisningen ift. økosystemer eller ift. anvendelse af naturgrundlaget.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet

Læreren:

  • Aftal fokus for besøget med gartneren

Eleverne:

  • Undersøger hvor man kan tage gartneruddannelsen og hvad den indeholder
  • Forbereder spørgsmål til gartneren eller lærlingen om karriereforløb eller om noget fagligt ift. gartnerfaget

Eleverne kunne desuden med fordel have arbejdet med jordtyper, jordanalyser, gødning og/eller vækstforhold ift. forskellige parametre.

 

Efter besøgskonceptet 
Man kunne følge besøget op med planteforsøg i biologi hvor man arbejder med spiringsforsøg

Der er ingen ledige pladser