Højteknologisk kvægavl

Hos Viking Genetics arbejder eleverne med genetik i avlsprogrammer og forædling af kvægracer - teknologi der sikrer sundt kvæg og høj indtjening for kvægavlere i hele verden.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Forløbet er et tre-årig samarbejde, hvor følgende virksomheder indgår; VikingGenetics, Arla, Genoskan og evt. forsøgsstation Foulum.

Formålet er at arbejde med kvægavl og mælk som konkrete eksempler på en lang række bioteknologiske emner og metoder.

Aktivitet 1 (1.g forår)
Besøg på Viking Genetics
Fokus på sædproduktion til landbruget - både arbejdet med tyrene og laboratoriearbejdet, herunder kønsselektion.

Dagen afsluttes med et besætningsbesøg hos en lokal mælkeproducent.

Se sidste års program under praktisk info.

Forberedelse
Emnerne forplantningsteknologi, menneskets formering og kønshormonregulering.

Efterbehandling 
Eleverne får en batch af tyre sædceller med hjem. Sædcellerne behandles med forskellige temperaturer og væskeforhold, og observeres i mikroskop. Resultaterne diskuteres ift. fertilitet og opbevaring af sæd.

Se program under materialer.

Aktivitet 2 (2.g efterår)
Besøg på Viking Genetics
På dette besøg dykkes ned i avlsarbejde og avlsprogrammer ift. dyrenes sundhed og mælkeproduktion.

Se program under materialer.

Forberedelse
Emnet Nedarvning, herunder DNA og proteinsyntese. 

Efterbehandling
Eleverne udtænker selv et avlsprogram, hvor de vælger et dyr og nogle egenskaber, som de vil fremelske. De tager desuden stilling til disse egenskabers arvebarhed og hvordan man objektivt måler på egenskaben i afkommet.

Evt. kan eleverne derudover besøge Randers regnskov, hvor medarbejderne kan fortælle om deres arbejde med ift. avlsprogrammer i zoologiske haver.

Aktivitet 3 (2.g forår) 
Besøg på Arla og Genoskan ved Århus
Hos Arla er der mulighed for en rundvisning, hvor eleverne får indsigt i mælkeproduktion.

Genoskan er en virksomhed, der arbejder med at undersøge DNA for bl.a. kvægavlere som en del af avlsarbejdet. Virksomheden kan fortælle om arbejdet med at finde genetiske markører for gode egenskaber hos malkekøer, og hvordan de aktivt bruges til at udvælge de bedste køer til den videre avl og produktion.

Forberedelse
Emnerne Bioinformatik og genetiske markører.

Aktivitet 4 (3.g efterår/vinter) 
Besøg på Foulum
Evt. besøges Foulum, hvis en af de udbudte besøgskoncepter passer ind i forløbet. Se HER.

Forberedelse
Afhænger af forløbsudbud.

Aktivitet 5 (3.g forår)
Afrunding på gymnasiet
Viking Genetics besøger klassen én time til afrunding af forløbet og præsentation af aktuelt nyt inden for feltet.

 

Der er ingen ledige pladser