FAQ: Her finder du spørgsmål og svar

Det praktiske

Hvor lang tid tager det i alt pr. besøg?

Svar: Virksomhederne bestemmer selv varigheden af besøget ved at vælge en af Tektankens anbefalede programskabeloner. Besøget tager mellem 1 - 4 timer. Da Tektanken har gjort alt forarbejdet med opgaver og hjælpematerialer, vil der være kort forberedelsestid til koordinering med medarbejdere og fremskaffelse af materialer til evt. praktiske aktiviteter under besøget.   Første gang vurderes det at tage omkring en halv dag. De følgende gange, når virksomheden kender proceduren, vurderes forberedelsen at tage cirka 1,5 time.

 

Hvor mange medarbejdere skal virksomhederne stille til rådighed pr. besøg?

Svar: Der skal være en vært for besøget, der kort fortæller om virksomheden og som er ansvarlig for selve arrangementet. Hvis eleverne skal være praktiske under besøget eller opdeles i grupper, kan det være en fordel, at der er to medarbejdere med til arrangementet.  Derudover skal eleverne gerne møde og snakke kort med forskellige medarbejdere i virksomheden under besøget, så de får et billede af de mange kompetencer, der skal til for at drive en virksomhed. Eleverne skal også gerne møde medarbejdere, der kan svare på evt. faglige og/eller karrieremæssige spørgsmål ift. den opgave, som eleverne har arbejdet med på skolen.

Hvis virksomheden har fokus på at tiltrække medarbejdere inden for et bestemt fagområde, vil det være en god idé, at eleverne kan møde lærlinge eller en nyuddannet (en rollemodel) inden for dette område, som eleverne kan spejle sig i.

 

Hvor ofte får virksomhederne besøg af skoler? Og hvor meget binder de sig for?

Svar:Virksomheden binder sig kun for det antal besøg, de selv kan sætte tid af til. De kan altid ændre dette ved at kontakte Tektanken. Dog skal virksomheden være aktive med minimum ét besøg om året. Tektanken følger op én gang om året for at lave aftaler om antal og omfang af skolebesøg i fht. virksomhedens ressourcesituation.

 

Hvor mange forskellige skoler kommer der på besøg?

Svar:Det afgør virksomheden selv. Er der eksempelvis et ønske om udelukkende at få besøg af naboskolen eller de skoler, der ligger i samme kommune som virksomheden, imødekommer Tektanken gerne dette.

 

Hvornår kommer skolen/skolerne på besøg?

Svar: I kampagneperioden foregår besøgene mellem 1. oktober og 20. december 2018. Virksomheden afgør selv, hvilke dage, den vil åbne dørene for skolerne. Efter 20. december aftaler virksomheden antal og omfanget af skolebesøg med Tektanken fremadrettet.

 

Hvad forventes der af virksomheden, når skolen/skolerne kommer på besøg?

Svar: Som minimum forventes det, at en medarbejder fortæller om virksomheden, hvad de laver, og hvilke medarbejder de har ansat. Det må meget gerne være en medarbejder/lærling, som har lyst til at fortælle om, hvorfor han/hun har valgt netop dette job.

Det forventes, at medarbejderne er imødekommende og har lyst til at have besøg af unge mennesker/børn, der ikke har været på en fabrik før, og at de fortæller om det, de laver og er nysgerrige på den opgave, som eleverne har arbejdet med.

Derudover afgør virksomheden selv, om der skal være en praktisk aktivitet. Det synes eleverne ofte er ekstra spændende. Tektanken fremsætter forslag til hvilke praktiske øvelser, virksomheden kan lave med eleverne, og hvordan virksomheden griber et besøg fra en skole an, så det bliver en god oplevelse for begge parter. Det vigtigste er, at virksomheden snakker med læreren inden besøget, og at de sammen hurtigt gennemgår, hvad der skal ske på dagen, og hvad virksomheden gerne vil have, at læreren gør.

 

Hvordan udformer vi et program? Og hvad skal programmet indeholde?

Svar: Tektanken har udarbejdet fire programskabeloner, som virksomhederne kan vælge imellem og tage udgangspunkt i. Skabelonerne lægger op til programmer af forskellig længde og med forskelligt indhold. Hvis virksomhederne er i tvivl og usikker på programmet, kan de altid kontakte Tektanken for hjælp.

 

Hvad gør Tektanken?

Svar: Tektanken bygger bro mellem virksomheden og skolen, så begge parter får noget værdifuldt ud af samarbejdet. Tektanken synliggør virksomhedens besøgsprogram overfor skolerne, så det er tydeligt, hvad virksomheden tilbyder, og hvad det forventes, at læreren forbereder eleverne på inden besøget. Tektanken laver også den brancheopgave, som eleverne skal arbejde med på skolen før og efter besøget. Opgaven er relevant for virksomhedens fag- og jobområder.

Derudover står Tektanken for at koordinere det praktiske: tilmelding, dato, tidspunkt etc. Tektanken udsender også links til evalueringer af besøget, og virksomheden modtager efterfølgende resultaterne, så forløbet eventuelt kan tilpasses kommende besøg. Tektankens medarbejdere har også en pædagogisk indsigt, så hvis virksomhederne ønsker sparring inden for dette felt, stiller Tektanken sig også til rådighed her.

 

Hvad er første skridt?

Svar: Virksomheden giver brancheorganisationen besked om, at Tektanken gerne må kontakte dem. På forhånd må virksomhederne gerne overveje, hvilke skoler de ønsker at få besøg af, hvor mange elever de har plads til, hvilke dage der passer dem bedst, og hvilket program de kunne tænke sig at tilbyde skolerne. Derefter vil Tektanken kontakte virksomhederne, vælge det valgte program sammen med virksomheden og oprette deres forløb på  www.Tektanken.dk

 

Har virksomhederne selv kontakt til skolerne?

Svar: Den praktiske koordinering ift. skolerne foregår online gennem Tektankens portal. Når Tektanken og virksomheden har fået de praktiske aftaler på plads, kontakter læreren virksomheden for at forventningsafstemme.

Opgaverne 

Hvad arbejder eleverne med på skolen? 

Svar: Generelt arbejder eleverne altid med en opgave, der relaterer sig til ét eller flere af virksomhedens arbejdsområder, ligesom de vil undersøge, hvilke typer af medarbejdere, der arbejder hos virksomheden, og hvilke uddannelser de har. Mange skoler vil også bruge virksomhedsbesøget som inspirationen til undervisningen. 

 

Hvordan relaterer opgaverne sig til de enkelte virksomheder? 

Svar: Opgaverne er ikke unikke for den enkelte virksomhed, men er udviklet i samarbejde med brancheforeningen, så de passer til en større gruppe af virksomheder, der producerer næsten det samme - og har den samme type af medarbejdere. Opgaverne vedrører de områder, som virksomhederne til dagligt arbejder med, og opgaverne sætter fokus på de kompetencer, der skal til i praksis for at producere og udvikle et produkt til en kunde. 

 

Hvilke opgaver skal eleverne lave, når de kommer ud til virksomheden? 

Svar: Det afgør virksomheden selv. Tektanken udarbejder fire forskellige programskabeloner, som virksomheden kan vælge imellem. Hvis virksomheden vælger at tilbyde, at eleverne kan lave en praktisk øvelse hos virksomheden, eller på byggepladsen, som Tektanken anbefaler, så skal øvelsen selvfølgelig give indblik i virksomhedens virke: eksempelvis en forenkling af en opgave - save i træ, bore i stål, programmere etc.    

 

Hvordan skal virksomheden udforme de arbejdsopgaver, eleverne skal lave hos dem? 

Svar: Virksomheden skal ikke udforme opgaverne – det gør Tektanken. I stedet skal virksomheden fortælle om virksomhedens virke, produktionen og medarbejderne. Selve opgaverne har eleverne fået hjemmefra. Hvis virksomheden vælger at lave en praktisk øvelse, så skal denne forklares så enkelt som muligt, da virksomheden også har det sikkerhedsmæssige ansvar. Tektanken har udarbejdet en kort hjælpeguide, der forklarer hvordan virksomheden skal forholde sig og håndtere dette ved et skolebesøg.  

 

Et godt råd: Opdel eleverne i små grupper og sørg for, at alle elever har forstået de givne instrukser. Husk at det kan være første gang, at nogle af eleverne er på en fabrik eller står med et værktøj i hånden. 

Skolen/eleverne

Hvad ved eleverne, inden de kommer på besøg hos virksomheden?

Svar: Som en del af alle forløb er der listet en række krav til, hvad det forventes, at eleverne har arbejdet med, inden de besøger virksomheden. Derudover er det altid en god ide at afstemme elevernes baggrundsviden med læreren, når læreren kontakter virksomheden inden besøget.

 

Hvad vil eleverne gerne have svar på?

Svar: Virksomheden skal forvente, at eleverne kan stille mange relevante (og nogle gange sjove og anderledes) spørgsmål om virksomheden, produkter og medarbejdernes uddannelse. Hvis programmet tillader det, vil eleverne også stille spørgsmål til de faglige opgaver, de har arbejdet med på skolen. Her kan virksomheden med fordel stille nogle medarbejdere til rådighed, der kan svare på spørgsmål af faglig karakter. Det forventes ikke, at medarbejderne kan svare på alt, og det er helt okay, hvis medarbejderne meddeler, at det må de undersøge nærmere, inden de kan svare.

 

Hvilket klassetrin går eleverne på?

Svar: Elevernegår i 7. - 9. (10) klasse, hvorfor de alle er mellem 13 - 17 år.

 

Hvad er lærerens rolle i virksomhedsbesøget?

Svar: Læreren skal holde styr på sine elever og sikre, at de opfører sig ordentligt. Derudover kan der være praktiske øvelser/værksteder, som det vil være oplagt, at læreren tager sig af: hvis eleverne eksempelvis skal tegne en model eller undersøge et produkt. Lærerne vil gerne have besked, hvis der er noget, virksomheden gerne vil have deres praktiske assistance til på dagen.

 

Kontakter læreren os inden besøget?

Svar: Læreren kontakter virksomheden inden besøget - cirka 14 dage før.

 

Evaluerer eleverne forløbet med os? Og får vi disse resultater at se?

Svar: Virksomheden får tilsendt et link, som de skal give eleverne sidst på dagen, så de kan evaluere forløbet. Efterfølgende bliver besvarelserne samlet i en evalueringsrapport, som virksomheden får tilsendt.

Det generelle

Skal virksomheden være med i Tektanken for at deltage i Tek Cases?

Svar: Ja, virksomheden deltager i Tektanken ved at være synligt repræsenteret på Tektankens online portal. Hvis virksomheden ikke ønsker besøg i en periode, kan Tektanken lukke for besøg.

 

Hvad får virksomheden ud af at være med i Tektanken?

Svar: Først og fremmest får virksomheden med Tektankens hjælp bygget en bro til lokale skoler med det formål, at flere elever kan få inspiration til, hvilken ungdomsuddannelse og karrierevej de kan vælge. Konkret hjælper Tektanken virksomheden med at lave et besøgsprogram, der tager udgangspunkt i branchens virksomhedstyper og som er tilpasset de fag, der arbejdes med i skolen. Samarbejdet mellem skolen og virksomheden afgrænses og systematiseres, så medarbejderne ikke løbende skal bruge tid på forskellige ønsker fra skoler.

 

Virksomheden kan ved henvendelser fra forskellige skoler eksempelvis henvise til det konkrete forløb på portalen, og opfordre skolerne til at bruge denne tilmeldingsfunktion. Virksomheden får på besøget evalueret dagen og får dermed undersøgt, om deres indsats gør en forskel.

 

Hvordan bliver virksomheden medlem af Tektanken? Og hvad koster det?

Svar: At være med i Tektanken er gratis for virksomheder under 250 medarbejdere. Virksomheder med over 250 medarbejdere betaler 25.000 kr. årligt. Det er dog gratis for alle virksomheder at være med i Tektanken i kampagneperioden.

 

Hvilke andre aktiviteter har Tektanken?

Svar: Tektanken tilbyder også andre kampagner, som virksomheden kan deltage i - eksempelvis Girls Day in Science, Kloge Hænder, Virksomhedscases til gymnasier og kommunepakker med kompetenceudvikling af lærere i skole-virksomhedssamarbejde.

 

Hvorfor arbejder brancheorganisationen sammen med Tektanken?

Svar: En af de udfordringer som branchen står overfor i øjeblikket (og i fremtiden) er at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft. Tektanken hjælper med at skabe synlighed om branchen og de job, der er brug for - samtidig kræver det kun en lille indsats for de enkelte virksomhederne.