Miniguide

Hvordan bliver du en (endnu mere) fantastisk rollemodel?

Formål med kampagnen (TEK)TANKEVIRKSOMHED

Kampagnen er en branchespecifik indsats med skole-virksomhedssamarbejde i størstedelen af landet. Unge skal inspireres til en fremtid med et håndværk eller en teknisk uddannelse – og her spiller I som medarbejdere en afgørende rolle! I skal nemlig hjælpe eleverne med at se de spændende fremtidsmuligheder, der findes i netop jeres branche.

Hvorfor skal vi bruge rollemodeller?

Rollemodeller er vigtige, fordi I levende og autentisk kan fortælle om jeres mange tanker og tilvalg/fravalg i forbindelse med uddannelses- og karrierevalg. Som rollemodel skal du derfor tegne et billede af jobmulighederne inden for dit felt, og samtidig viderebringer du din egen motivation/entusiasme for at vælge netop dit job.

Hvad skal du som rollemodel fokusere på?

Fortællingen om din karrierevej:
En karriere følger sjældent en plan, der er lagt fast allerede i 7. klasse. Ofte opstår der muligheder hen ad vejen. Det er vigtigt, at du fortæller eleverne om hele din vej til dit nuværende job, da det for eleverne kan virke som meget langt væk at være eksempelvis færdiguddannet faglært/teknikker hos en virksomhed. Derfor har de brug for at få eksemplificeret, hvordan vejen dertil kan se ud.

Fortæl hvilken forskel du gør i dit arbejde:
Det er langt fra alle elever, der ved, at håndværk og teknologi kan gøre en stor forskel for mennesker/miljø/industrien. Derfor er det vigtigt, at du giver eleverne indblik i dine arbejdsopgaver med håndværk, teknologi og IT, og den forskel dit arbejde gør, så̊ formålet med opgaverne også̊ bliver en motivationsfaktor for eleverne.

Du er del af et team:
Det sociale aspekt på en fremtidig arbejdsplads er vigtig for de unge. Mange elever har en fordom om, at især arbejde med IT er noget man sidder alene med.Fortæl derfor om dit samarbejde med dine kollegaer, jeres opgavefordeling og din rolle i teamet. Fortæl også gerne om eventuelle fælles sociale arrangementer.

Vis dem at det ikke er så̊ svært:
Skal man have 12 i alle fag for at få sit drømmejob? Kan man godt blive håndværker, hvis man er sproglig og ikke matematisk? Spørgsmål som disse kan gøre eleverne usikre, og ved at give dem indblik i din hverdag kan du være med til at vise eleverne muligheder frem for hindringer.

Lav derfor praktiske og teoretiske øvelser, der efterligner dit fag, eller de opgaver du arbejder med til dagligt, og sørg for at alle elever får en succesoplevelse med faget. Når først eleverne synes, at faget er sjovt, så̊ føles det ofte ikke så̊ svært længere.


Har du spørgsmål?