Tektanken booster lærernes kompetencer 

Som lærer kan du få boostet din viden om danske virksomheder. I Naturvidenskabernes Hus har vi nemlig lang erfaring med at bygge bro mellem skole- og virksomhedskulturer. Vi er specialister i at koble virksomhedernes praksis med skolens fag og udarbejde læringsaktiviteter, der skaber værdi for begge parter.  

I Tektanken tilbyder Naturvidenskabernes Hus fleksible kompetenceudviklingsforløb for kommunens skoler, der klæder lærerne  til at både de og eleverne kan få det optimale ud af samarbejdet med det lokale erhvervsliv.  

Gennem en systematisk kompetenceudviklingsindsats ønsker vi at forbedre lærernes muligheder for at udvikle og gennemføre nyskabende naturfagsundervisning og tilrettelægge en alsidig skoledag, der har en positiv effekt på elevernes interesse og forståelse for naturfag og teknologi.  

Modellen er blevet testet og tilpasset over to år i fire CASE-kommuner, og de praktiske erfaringer er nu ved at blive udrullet til syv andre kommuner. Vi ved hvad der fungerer i praksis, men vi ved også, at alle kommuner er forskellige. Derfor er det heller ikke en one-size-fits-all løsning, men en model der kan tilpasses behov og interesse.

Tektanken bygger bro mellem to kulturer 

Den åbne skole giver muligheder for, at der kan ske læring uden for skolen og dermed gøre naturfagsundervisningen mere autentisk, spændende og inspirerende. Men rammen og mulighederne gør det ikke alene, og slet ikke når det handler om samarbejde med virksomheder, der har en helt anden arbejdskultur og dagsorden, end den man kender ude på skolerne. I værste tilfælde kan et virksomhedsbesøg blive en dårlig oplevelse uden læring for både elever, lærere og virksomheden.  

For at lærerne kan få det optimale ud af et virksomhedsforløb med sine elever, kræver det at lærerne har både viden og indsigt i, hvilke forhold der gør sig gældende på en virksomhed. Særligt er det vigtigt at få afklaret de forskellige roller og forventninger skolen og virksomheden har til samarbejdet.

Kontakt os gerne for at høre mere 

Vil du vide mere om, hvordan vi kan understøtte skole-virksomhedssamarbejde omkring naturfag i jeres kommune?
Så læs mere herunder eller kontakt Tektanken  Tektanken@nvhus.dk 

 

Læs meget mere her.