Eksempler på brancheopgaver 

Hver enkel brancheopgave er fokuseret omkring én branche. Opgaverne er forskellige og varierer i kontekst og fag, men der er altid en rød tråd på tværs af indhold og temaer.

 

Opgaveeksempel fra Industrisamarbejdets lærlingeindsats

Opgaveeksempel fra Dansk Byggeri

Opgaveksempel fra Træ- og Møbelindustrien