Intelligent varmestyring

I dette forløb arbejder eleverne med at udvikle en intelligent varmestyringsløsning ud fra Danfoss’ produkter. Opgaven kan som SRO/SO opgave angribes fra mange faglige vinkler og kan være optakt til SRP.

Oplevelser og aktiviteter med virksomheden
Arbejdet på skolen
SRO/SO forløbet indledes ved, at Danfoss præsenterer udfordring for de deltagende klasser på skolen. Se selve udfordringen under Emnefelt og problemstilling.

De deltagende klasser udarbejder derefter konkrete problemstillinger ift. løsning af udfordringen via mindst to naturfaglige fag (se hjælpeark under materialer). Eleverne opdeles i grupper, der arbejder med et løsningsforslag som præsenteres i en SRO rapport.

Til sidst udvælges tre-fem elever, der skal præsentere klassens arbejde og løsningsforslag på virksomheden.

Se produktkrav ift. præsentation for virksomheden under praktisk info.

 

Emnefelt og problemstillinger
Den overordnede udfordring
Eleverne skal udvikle et system, der tillader intelligent styring af varmen i et hus. Der tages hensyn til brugerens behov og præferencer ift. varme i huset, minimering af varmeforbrug og vejret udenfor.

Udfordringen omsættes til problemstillinger, som arbejdes med i de forskellige naturfaglige fag.

Danfoss sætter den faglige og autentiske ramme for forløbet og leverer materialer til lærerne.

 

Forløbet er udviklet til SRO/SO opgaver og som en indgangsvinkel til SRP i samarbejde med Danfoss.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Forløbet indledes med et lærerkursus hos Danfoss. Her gennemgås SRO/SO forløbet og der udleveres undervisningsmateriale samt termostater, som eleverne kan arbejde med.

På skolen arbejdes først med relevante naturfaglige emner i kemi, fysik, biologi, matematik, teknologi, naturgeografi og samfundsfag, som giver basis for, at eleverne kan løse virksomhedens udfordring ud fra forskellige faglige vinkler.

Se forskellige relevante emner indenfor hvert fag under materialer. Find desuden undervisningsmateriale, der dækker de forskellige fag på dette link.

 

Efter besøgskonceptet
Ud af puljen, der blev udvalgt til at præsentere løsninger for virksomheden, kan to elever fra hver deltagende klasse få mulighed for at lave SRP i samarbejde med virksomheden. Elevens lærer har ansvaret for at sammensætte SRP opgaven sammen med virksomheden.

Der er ingen ledige pladser