Kan man drikke det vand, der er skyllet ud i toilettet?

Hvordan kan man mekanisk, biologisk og kemisk rense spildevand, så det igen kan drikkes? På renseanlægget hos Herning Vand kan eleverne følge rensningsprocessen fra kloakvand til rent vand.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
I skal besøge renseanlægget af 2 omgange:

1. besøg

Eleverne får en rundvisning af en medarbejder på renseanlægget. Her vil de se, hvordan renseprocesserne foregår – helt fra spildevandet når anlægget, til det er tilstrækkelig rent til at lukkes ud i naturen.

2. besøg
Eleverne skal på egen hånd undersøge renseanlægget med baggrund i den viden, de har fra første besøg, samt det som de har arbejdet med hjemme på skolen i den mellemliggende periode.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvad er spildevand og hvordan kan spildevandet betragtes som en ressource, som kan gøre nytte? Hvilke processer skal spildevandet gennemgå for at blive renset for alle de forskellige uønskede stoffer, som industri og private hjem udleder? Disse spørgsmål giver besøget svar på, når eleverne på renseanlægget oplever processerne på nært hold.

Oplagte arbejdsspørgsmål:

  • Hvordan foregår den mekaniske, biologiske og kemiske renseproces?
  • Hvordan udnyttes affaldsprodukterne fra rensningen?
  • Hvordan kan renseprocessen tænkes bæredygtig i forhold til det samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige perspektiv?

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Eleverne skal have viden om vandets kredsløb, vandrensning og kunne skelne mellem mekaniske, biologiske og kemiske processer.

 

Efter besøgskonceptet
Besøget kan oplagt anvendes til at perspektivere til centrale temaer i naturfagsundervisningen, ligesom det kan bringes i spil i de fællesfaglige fokusområder: ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer”, ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” og ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår”.

Der er ingen ledige pladser