Landmåling og geometri

Hvad laver en landmåler, og hvordan hænger landmålerens arbejdsopgaver tæt sammen med indholdet i matematikundervisningen?

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Under besøget præsenteres eleverne for, hvad firmaet arbejder med og hvilke forskellige jobprofiler, der arbejder i firmaet. De vil også høre om, hvilken uddannelse det kræver for at arbejde som landinspektør.

Ved besøget får eleverne stillet en virksomhedsrelevant opgave, som de skal arbejde med derhjemme.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan kan du tegne en præcis gengivelse af placeringen af eksempelvis et hus eller en matrikel? Kombination af teknologisk udstyr og viden om geometri har gennem tusindvis af år været en forudsætning for udviklingen af vores samfund.

Besøget tilgodeser centrale færdigheds- og vidensmål i matematik, særligt inden for "Geometri og måling".
Herunder:

  • Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser
  • Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Klassen skal inden besøget have arbejdet med særligt geometriværktøjerne i Geogebra.

På denne side findes der vejledninger og opgaver til geometriprogrammet.

Eleverne skal medbringe computer med installeret Geogebra og desuden være fortrolige med koordinatsystemet, vinkler og målestoksforhold.

 

Efter besøgskonceptet
Det vil være oplagt, at besøget indtænkes i et forløb om geometri og målestoksforhold i matematikundervisningen.

På besøget vil eleverne præsenteres for en virksomhedsrelevant opgave, som der kan arbejdes videre med hjemme på skolen. En mulighed er, at eleverne laver en opmåling af skolen eller eget hus, som efterfølgende kan sammenholdes med matrikeldatabasen.

Der er plads på følgende kurser