Mælk, gylle og biogas

Hvordan udnytter og genbruger Sjoerd og Martine Ydema energi i deres daglige produktion? Og hvorfor er det vigtigt/relevant at udnytte energien og effektivisere energiforbruget i fødevareproduktionen?

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne får først en rundvisning på virksomheden, hvor de vil se og høre om, hvordan Sjoerd og Martine driver deres virksomhed.

Der vil være fokus på, hvordan man genbruger energi og i det hele taget begrænser energiforbruget i produktionen.

Køerne bliver fodret og omsætter energien i foderet til mælk. En del af energi fra foderet er bundet i restproduktet – gyllen fra foderet. Sjoerd og Martine har derfor etableret et biogasanlæg, hvorfra man kan udvinde biogassen fra gyllen. Biogassen bruges på det lokale mejeri til opvarmning af mælken i dens vej fra råmælk til mozzarellaost.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan ser energikredsløbet ud fra mark til mozzarella til mark igen? Når man arbejder med energiforbrug indenfor fødevareproduktion - her produktion af ost - så er det vigtigt at se på hele energikredsløbet.

På Fårup Overgaard kan eleverne opleve, hvordan man arbejder med at producere mælk. Fokus i besøget og elevernes arbejde er på energi og energiforbrug. Eleverne vil dels kunne arbejde med en klarlægning af energikredsløb i produktion af mozzarella, og de vil skulle reflektere over, om virksomheden kan gøre andet og mere i forhold til gøre deres produktion bæredygtig.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet

  • Forinden besøget skal eleverne have arbejdet med mælkeproduktion, biogas og energikredsløb på et generelt niveau
  • Eleverne skal kende formål, arbejdsmetode og mål inden besøget
  • Eleverne bør før besøget afsøge mulige problemstillinger og derudfra forberede spørgsmål, de kan stille under besøget

 

Efter besøgskonceptet
Eleverne formulerer i grupper deres endelige problemstillinger. De arbejder med problemstillingerne ved hjælp af naturvidenskabelig metode. Eleverne fremlægger på skolen for lærer og virksomhed.

Der er ingen ledige pladser