Når det skal være stort

Eje eller leje? Det er spørgsmålet, når håndværkeren mangler en kran, et stillads eller en anden stor maskine? Cito udlejer materiel, der løser større opgaver for håndværkere og måske på jeres egen skole.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
På besøget får eleverne et indblik i en branche, som er en vigtig samarbejdspartner for offentlige institutioner, industri og håndværkere, når de har behov for materiel.

Hvis der er materiel hjemme, så kan eleverne få lov til at afprøve maskinerne i det omfang, det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Derudover møder eleverne en medarbejder, som kan fortælle om virksomhedens arbejdsopgaver, og hvad der kræver at arbejde i en virksomhed som Cito.

 

Emnefelt og problemstillinger
Besøget giver anledning til nogle interessante overvejelser og beregninger omkring, hvornår det kan betale sig henholdsvis at købe materiellet selv eller leje det.

Besøget kan benyttes til at give perspektiv til det matematikfaglige mål:

  • Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst

Snak med skolens servicemedarbejder og få eksempler på opgaver på skolen, som kun kan løses ved hjælp af større materiel. Hvor mange dage om året skal man have brug for materiellet, før det kan svare sig at købe frem for at leje?

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Eleverne bør have kendskab til begreberne:

  • materieludlejning
  • leverandør
  • underleverandør

Hvis besøget anvendes i forbindelse med det skitserede matematikforløb, så skal eleverne også have kendskab til lån og procentuel vækst.

Der er ingen ledige pladser