Skole-virksomhedssamarbejde: TEKTANKEN INSPIRERER LÆRERE OG ELEVER

Unge skal inspireres til at tage en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Det er hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der faciliteres af Naturvidenskabernes Hus. 

Gennem Tektanken gør virksomhederne det muligt for elever i grundskolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virksomhedsrelaterede opgaver og møde rollemodeller inden for naturvidenskab, teknologi og håndværk samt fra IT-branchen. 

Læs meget mere om aktiviteterne i Tektanken her. 

Kernevirksomheder i Tektanken

Broen mellem skoler og virksomheder

Tektanken bygger bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og samarbejdet er altid koblet til en faglig agenda i skolen, og hvor lærerne får anvisninger til, hvordan elevernes oplevelser hos virksomhederne kan omsættes til spændende naturfagsundervisning. 

Tektanken har defineret tre dogmeregler for elementer, som det gode skolevirksomhedssamarbejde indeholder: 

  • Dialog med rollemodeller på virksomhed eller skole
  • Virksomhedsrelaterede STEM-opgaver. (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics)
  • Viden om jobmuligheder til elever og lærere

De tre dogmeregler udspringer fra erfaringer og fra forskning der viser, at interessen for teknologi og naturvidenskab stiger, når eleverne oplever, hvordan teori kan anvendes i praksis. 

Læs mere om virksomhedsbesøg med faglig læring her.

KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE i skole-virksomhedssamarbejde

Ud over virksomhedsbesøg med faglig læring er et andet vigtigt mål for Tektanken at tilbyde faglig sparring og inspiration til lærere.  For at lærerne kan udvikle og gennemføre nyskabende naturfagsundervisning er det er vigtigt, at lærerne føler sig rustet til at inddrage aktuelle og praktiske problemstillinger fra virksomheder i undervisningen.

Gennem teori-praksis læring i Tektankens kompetenceudviklingsforløb, opkvalificeres lærerteams til at arbejde med- og tilrettelægge naturfagsundervisning med udgangspunkt i virksomheder. På den måde bliver lærerne selvkørende i ”den åbne skole”, så de fremadrettet selv kan lave lignende forløb. Læs mere om kompetenceudvikling her.

Evalueringer

Girls' Day in Science 2017

De støtter Tektanken