Skole-virksomhedssamarbejde: TEKTANKEN INSPIRERER LÆRERE OG ELEVER

Flere unge skal inspireres til at tage en uddannelse inden for it, naturvidenskab, teknologi og håndværk. Det er hovedformålet med Tektanken, et landsdækkende netværk mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der faciliteres af Naturvidenskabernes Hus. 

Gennem Tektanken gør virksomhederne det muligt for elever i grundskolen og gymnasiet at arbejde praktisk med virksomhedsrelaterede opgaver og møde rollemodeller inden for det tekniske og naturvidenskabelige område.

Læs meget mere om aktiviteterne i Tektanken her. 

Kernevirksomheder i Tektanken

Broen mellem skoler og virksomheder

Tektanken bygger bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.  Samarbejdet er altid koblet til den faglige undervisningen i skolen, og lærerne får inspiration til, hvordan elevernes oplevelser hos virksomhederne kan omsættes til spændende naturfagsundervisning. 

Tektanken har defineret tre dogmeregler for det gode skole-virksomhedssamarbejde:

  • Dialog med rollemodeller på virksomhed eller skole
  • Virksomhedsrelaterede STEM-opgaver. (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics)
  • Viden om jobmuligheder til elever og lærere

De tre dogmeregler udspringer fra erfaringer og fra forskning der viser, at interessen for teknologi og naturvidenskab stiger, når eleverne oplever, hvordan teori kan anvendes i praksis.

KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE i skole-virksomhedssamarbejde

Ud over virksomhedsbesøg med faglig læring er et andet vigtigt mål for Tektanken at tilbyde faglig sparring og inspiration til lærere.  For at lærerne kan udvikle og gennemføre nyskabende naturfagsundervisning er det er vigtigt, at lærerne føler sig rustet til at inddrage aktuelle og praktiske problemstillinger fra virksomheder i undervisningen.

Gennem teori-praksis læring i Tektankens kompetenceudviklingsforløb, opkvalificeres lærerteams til at arbejde med- og tilrettelægge naturfagsundervisning med udgangspunkt i virksomheder. På den måde bliver lærerne selvkørende i ”den åbne skole”, så de fremadrettet selv kan lave lignende forløb. Læs mere om kompetenceudvikling her.

Evalueringer. Opdateres.

De støtter Tektanken