Produktion af kritiske og kostbare metalemner

Kom indenfor i en rigtig metalbearbejdningsvirksomhed med en moderne maskinpark og spændende faglærte jobs.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Efter en kort opstart møder eleverne følgende områder på virksomheden:

Præsentation af virksomheden
Eleverne kommer på rundtur i Rivals produktion og bliver her præsenteret for virksomhedens mange bearbejdningsmuligheder i metal. 

Ordre til tegning
Eleverne hører om kundeopgaver, samt hvordan disse kommer fra ordre til tegning og fra tegning til bearbejdning.

CNC-Fræsning
Eleverne kommer til at møde 3, 4 og 5 akset CNC-metalfræsere og får indsigt i, hvorledes denne kan programmeres og fræse et metalemne.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan forarbejder man metal? Hvordan kommer man fra et kundebehov til et færdigt metal produkt? Hvad kan man arbejde med som uddannet ingeniør eller industriteknikker?

Dette får eleverne svar på, mens de oplever, hvordan der kan arbejdes i metal på Rivals mange topmoderne metalbearbejdningsmaskiner med hjælp fra dygtige faglærte.

Brug besøget ift. Job og Uddannelse eller som virksomhedscase i fagene fysik, matematik eller geografi.

Alternativt inddrag metalbearbejdning som emne i Håndværk og design.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Lærer: 

  • Opdel klassen i hold med 4 – 6 elever
  • Aftal tidspunkt med Rival for besøgstidspunkt for de enkelte hold

Elever:

  • Undersøger Rivals hjemmeside for at se, hvad virksomheden producerer
  • Forbereder spørgsmål til de ansatte på Rival angående erhvervsuddannelserne og de jobs, man kan få som faglært
  • Desuden er det en fordel, at eleverne kar kendskab til, hvordan man kan anvende Geogebra (2D) og evt. et 3D program (f.eks. Tinkercad)

Der er ingen ledige pladser