Rundt om rensningsanlægget

På Sønderborg renseanlæg ser eleverne, hvordan rensning af spildevand foregår. De tager desuden vandprøver, som de analyserer i laboratoriet for mikroplast og iltindhold.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne vises rundt på hele renseanlægget, hvor processerne i spildevandsrensning gennemgås. Undervejs tager eleverne vandprøver.

I laboratoriet analyserer eleverne vandprøverne for nitrogen, fosfat og pH, og der diskuteres hvad man får ud af at ilte spildevandet i renseprocessen.

Problematikken omkring mikroplast bliver også diskuteret sammen med eleverne idet man drøfter handlemuligheder for at undgå yderligere forurening, samt for at fjerne det plast der allerede er kommet ud i vandmiljøet.

Derudover drøftes hvad man gør ved det sand, der kommer ned i afløbene på veje og fortove, samt evt. hvordan anlægget laver sin helt egen biogas af spildevandsslam.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan virker et rensningsanlæg? Hvad er mikroplast og hvad kan vi gøre ved det?

Mød spildevandseksperterne på Sønderborg rensningsanlæg, som hver dag sikrer, at spildevand fra hele kommunen bliver renset, før det lukkes ud i naturen. De kan give eleverne viden om renseprocesser samt være med til at diskutere løsninger på problemer som mikroplast i vores vand og håndtering af restprodukter fra rensningsprocessen.

Brug besøget perspektiverede ift. de naturfaglige fag:

  • Biologi med emnerne bæredygtighed, miljø og mikrobiologi
  • Geografi med emnet vandets kredsløb
  • Fysik med emnet bæredygtig udvikling
  • Kemi ift. kemiske ligevægte og eksperimentelle metoder.

Eller som inspiration til en større opgave om f.eks. mikroplast.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Find fagligt materiale der understøtter besøget HER. Det aftales på forhånd med virksomheden, om der skal en bestemt vinkling på ift. et specifikt emne, som eleverne arbejder med i klassen.

 

Efter besøget
Eleverne har mulighed for at få noget spildevand med tilbage til klassen, som de kan bruge til yderligere analyser. F.eks kan mikroplastindholdet måles via spektroskopi.

Der er plads på følgende kurser