Staal fuglehuset – fra ide til produkt

Eleverne skal guidet af dygtige faglærte designe et fuglehus/foderbræt af metal fra ide over tegning og model til færdig produkt som skal veje 10kg så præcist som muligt.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Forløbet indeholder tre faser, hvori virksomheden indgår:

1. Intro besøg på VL Staal hvor eleverne i hold besøger:

  • produktionen hvor eleverne introduceres til metalbearbejdningsprocesser
  • konstruktionen hvor de ser, hvordan tegninger udarbejdes og materialer udskæres

Eleverne får materialeprøver med hjem og ser en prototype, samt tegninger hertil.

2. Udarbejdning af arbejdstegninger til et fuglehus/foderbræt i metal og model bygges i pap. Eleverne sparrer med VL-Staal medarbejdere under processen og sender de endelige tegninger to uger før næste besøg. Krav til produkt ses i næste afsnit.

3. Aktivitetsbesøg på VL-Staal, hvor VL-Staal har udskåret plader efter elevernes tegninger. VL-staal medarbejdere hjælper eleverne med at sætte dem sammen. Produkterne vejes og der kåres en vinder ift. vægtmål og kreativitet.

 

Emnefelt og problemstillinger
Eleverne skal med input fra faglærte fra VL- Staal designe, tegne, modellere og bygge et fuglehus i metal.

Krav til produktet:

  • Produktet skal indeholde fem af de arbejdsprocesser, eleverne mødte under introbesøget (Konstruktion, valsning, svejsning, skæring, bukning, skrue, bore samt Mig- og Ticsvejsning)
  • Det færdige produkt skal veje 10kg

Brug forløbet både ift. Job og uddannelse og som en spændende virksomhedscase i fysik/kemi og/eller matematik. Eller inddrag emnet metalbearbejdning i Håndværk og design.

 

Forberedelser forud for forløbet
Eleverne kan med fordel have gennemgået et emne om metal før første intro besøg.

Der er ingen ledige pladser