Træ og bæredygtighed

Her er der mulighed for at kæde et virksomhedsbesøg sammen med de fællesfaglige fokusområder: "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget", "Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer" og "Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår".

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Under et besøg hos DaVeCo vil eleverne blive vist rundt på virksomheden, hvor de vil blive introduceret til virksomhedens produkter: Træfinér. De vil ligeledes blive præsenteret for en række forskellige trætyper og deres anvendelsesmuligheder.

Undervejs vil eleverne lære om, hvordan oprindelsesland, vækstbetingelser og jordbundsforhold kan være med til at påvirke træets kvalitet.

Under besøget kan eleverne høre om, hvorfor bæredygtighed er en kerneværdi hos DaVeCo, samt hvordan DaVeCo sikrer, at de kun anvender bæredygtigt træ i deres produktion. De vil også møde medarbejderne og høre om, hvad det kræver at arbejde indenfor træindustrien.

 

Emnefelt og problemstillinger
Træindustrien er en branche, hvor man har en lang erfaring med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Der er talrige eksempler på, hvad der sker, hvis man fælder skove uden at genbeplante området.

Hos DaVeCo hører eleverne om, hvordan virksomheden, deres underleverandører og branchen som helhed arbejder med bæredygtig produktion.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Kendskab til biodiversitet og bæredygtigt skovbrug.

Eleverne kan evt. læse mere om interesseorganisationen Rainforest Alliance eller omkring FSC certificering af træ - begge sider er på engelsk.

Der er også inspiration at hente hos Skoven i Skolen.

 

Efter besøgskonceptet
Besøget kan oplagt bruges til perspektivering af emner som bæredygtig produktion og udledning af stoffer til naturen. I kan også brede forløbet ud til træindustrien i Danmark.

Der er ingen ledige pladser