Vand, affald og spildevand

Kom og se hvad Sønderborgs forsyning har at byde på i deres laboratorier hvor der arbejdes med drikkevand, spildevand og affald.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Aktiviteterne for grundskoler er samlet på hjemmesiden sonforce.dk. Sonforce er Sønderborg Forsynings undervisningstilbud til skoler og andre interesserede i Sønderborg kommune. Her tilbydes en lang række undervisningsforløb – tilpasset alderstrin og Forenklede Fælles Mål.

Der er tre faglige hovedområder med forløb lige fra indskoling til udskoling.

Områderne er:

  1. Vand-lab
  2. Spildevands-lab
  3. Affalds-lab

Forløbene afholdes enten på skolen eller som besøgsmuligheder på Formidlingscenter sonforce, den lokale genbrugsplads, Digterparken eller Sønderborg renseanlæg.

Læs mere om tilbuddene på sonforce.dk.

 

Emnefelt og problemstillinger
Hvordan sikrer vi rent vand og ren natur til os selv og til fremtidens population? Hvordan håndterer vi affald bæredygtigt? Og hvordan håndterer vi fremtidens store regnmængder, som vi får pga. klimaforandringerne?

Sønderborg forsyning håndterer dagligt affald og spildevand fra hele kommunen og sikrer samtidigt, at vi ikke får oversvømmede kældre via moderne anlæg, der lokalafleder regnvandet.

Tag med Sonforce, der arbejder med at formidle løsninger på fremtidens udfordringer ud til unge, ud og se hvordan ingeniører, kemikere og biologer hver dag gør en forskel for os alle sammen.

Brug aktiviteterne i større forløb om bæredygtighed og vandforsyning eller som fagligt indspark i f.eks. fysik ift. tekniske anlægs funktioner. Aktuel vinkel på besøg kan aftales med formidleren.

 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Undersøg de relevante forløb på sonforce.dk og book et forløb.

Start gerne emnet ud med at arbejde i klassen med hovedemnet og tilhørende begreber, således at de er mere motiverede ift. at indhente aktuel og praktisk viden ude ved sonforce.

Efterbehandling besøgskonceptet
Det ideelle er, at klasserne arbejder videre med temaet efter besøget, eller læreren inspireres til yderligere arbejde med det valgte tema.

Der er plads på følgende kurser