GIRLS' DAY IN SCIENCE 

Girls' Day in Science afvikles næste gang den 6. oktober 2021.  

 

INSPIRATION FRA SIDSTE ÅR

Materialet, som eleverne brugte i deres forberedelse til Girls' Day in Science 2020 Live, ligger tilgængeligt herunder og må bruges frit i andre undervisningssammenhænge.

Oplægget fra os var: Se videoerne herunder, hvor kvinder fra en række danske virksomheder fortæller om deres arbejdsliv. Lav også en diskussionsøvelse på klassen, hvor eleverne bliver klædt på til at møde kvinderne på vores livestream. Vi har udarbejdet en powerpoint, som du må tilpasse frit til din undervisning. 

 

POWERPOINT - GRUNDSKOLE

POWERPOINT - UNGDOMSUDDANNELSE

 

HVORFOR GIRLS' DAY IN SCIENCE?

Mange piger fravælger en uddannelse og karriere inden for naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. Det har konsekvenser for vores samfund.

 • Kun en tredjedel af alle studerende på de såkaldte STEM-uddannelser er kvinder. Faktisk udgør kvinder på IT-uddannelserne kun 10 % eller mindre, og det skaber en skævvridning mellem kønnene. STEM står for science, technology, engineering og mathematics.
 • Arbejdsmarkedet efterspørger STEM-kompetencer. Hvis flere kvinder melder sig på banen, vil problematikken med mangel på arbejdskraft inden for STEM blive mindre i fremtiden.
 • Vi har brug for flere kvindelige ledere og forskere, som kan være med til at træffe de vigtige beslutninger omkring forskning og teknologisk udvikling. Undersøgelser viser, at kvinder i højere grad end mænd fokuserer på områder med samfundsmæssig eller menneskelig værdi for andre. Det betyder for eksempel, at teknologier udviklet af mænd som udgangspunkt også vil henvende sig til det mandlige køn.

Vil du vide mere om, hvordan Girls' Day in Science gør en forskel for de piger, der deltager? Læs artikel

 

Girls' Day in Science 2018 hos Hempel

BLIV ARRANGØR

Som virksomhed, uddannelsesinstitution eller organisation kan I være med til at slå et slag for flere piger i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk ved at melde jer som arrangør til Girls' Day in Science.

Som arrangør er det jeres opgave - i samarbejde med os - at planlægge og afholde Girls' Day in Science hos jer med fokus på følgende: 

 • Pigerne møder en eller flere af jeres kvindelige medarbejdere, der fortæller om deres valg af uddannelse og karriere.
 • Pigerne får indblik i jeres arbejdsdag gennem en praktisk og virksomhedsrelateret aktivitet, f.eks. en workshop.
 • Pigerne får viden om jobmuligheder i virksomheden.

Pigerne kommer fra en skole og/eller et gymnasium – ofte i nærheden af jer. Det er os, der står for at invitere pigerne. Kontakt os, hvis I vil vide mere om at være arrangør til Girls' Day in Science. 

 

TAL OG FAKTA

 

OPLEV STEMNINGEN

Oplev stemningen til Girls' Day in Science 2019.

OM GIRLS' DAY IN SCIENCE

Girls' Day in Science er en landsdækkende kampagnedag, hvis formål er at inspirere piger i 7. - 10. klasse og gymnasiet til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som denne dag åbner dørene og inviterer pigerne indenfor.

Her møder pigerne kvindelige rollemodeller, som de kan stille spørgsmål og dermed blive klogere på deres valg af uddannelse og job. De får også et indblik i hverdagen på en arbejdsplads, når de skal arbejde med praktiske og virksomhedsrelaterede opgaver.  

Opgørelse fra Girls' Day in Science 2019

OM TEKTANKEN

Girls' Day in Science arrangeres af Tektanken, som hører under Naturvidenskabernes Hus. Før, under og efter kampagnedagen er det vores opgave at:

 • Hjælpe arrangører med at udarbejde programmet for dagen med fagrelevant indhold for den pågældende virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution.
 • Synliggøre arrangørers deltagelse i Girls’ Day in Science på nvhus.dk, hvor folkeskole- og gymnasielærere kan tilmelde pigerne fra deres klasse.
 • Markedsføre Girls’ Day in Science over for skoler og sørge for tilmeldingen af pigerne.
 • Gennemføre en fælles kommunikationsindsats for kampagnedagen.
 • Evaluere alle arrangementer og give en tilbagemelding til alle arrangører, når Girls’ Day in Science er afviklet.

 

GIRLS' DAY IN SCIENCE ER STØTTET AF