Opdateret 23.09.2020

GIRLS’ DAY IN SCIENCE OG CORONAVIRUS

På baggrund af de seneste udmeldinger fra myndighederne opfordrer vi nu alle arrangører til at aflyse deres fysiske arrangement til Girls' Day in Science den 30. september 2020. 

Samtidig opfordrer vi arrangører til at tænke i alternativer:

 • Kan arrangementet afvikles virtuelt?
 • Kan jeres rollemodeller besøge skolen eller gymnasiet i stedet?
 • Forslå eleverne og deres lærer at deltage i vores virtuelle arrangement 'Girls' Day in Science 2020 Live'

Som koordinator for dagen er det afgørende for os, at hverken de deltagende piger og deres lærere eller medarbejdere på de virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der afholder arrangementerne, bliver bragt i en situation, hvor det ikke er muligt at tage de nødvendige forbehold for at undgå smittespredning. 

Vælger I som arrangør alligevel at afholde det planlagte fysiske arrangement, fordi I vurderer, at det kan gennemføres på en forsvarlig måde, er det meget vigtigt, at I kontakter skolen eller gymnasiet, så alle parter er indforstået med beslutningen, og hvordan arrangementet i praksis kommer til at foregå. 

 

Retningslinjer ved fysiske arrangementer 

 • Kontakt skolen/gymnasiet, der skal besøge jer, og foretag en forventningsafstemning.
 • Stiller skolen/gymnasiet krav om, at eleverne ikke må blandes på tværs af skoler eller på tværs af klasser, skal arrangementet indrettes herefter.
 • Vær opmærksom på det gældende forsamlingsforbud på 50 personer, hvor I skal medregne alle deltagere og alle andre, som vil være involveret i arrangementet. 
 • Giv skolen/gymnasiet besked om egne interne coronavirus-retningslinjer.
 • Informer skolen/gymnasiet om coronavirus-forholdsregler, herunder adgang til håndvask, håndsprit og krav til afstand, når de ankommer til arrangementet.
 • Elever med symptomer på sygdom eller som er syge må ikke deltage i Girls' Day in Science 2020. Vi henviser til Sundhedsstyrelsen pjece om symptomer på COVID-19.
 • Foretag grundig rengøring af kontaktflader, instrumenter m.m. flere gange gennem arrangementet.
 • Vær i det hele taget ekstra opmærksom på hygiejne og rengøring. Brug sæbe og håndsprit – og hold afstand. Hjælp hinanden med at være opmærksomme på, at alle overholder retningslinjerne. 

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående.