Opdateret 12.08.2020

GIRLS’ DAY IN SCIENCE OG CORONAVIRUS

Vi planlægger fortsat at gennemføre Girls’ Day in Science den 30. september 2020 i henhold til myndighedernes retningslinjer på det pågældende tidspunkt.

Vi har i alt omkring 100 arrangører til Girls’ Day in Science 2020 i form af virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, biblioteker og museer, som er fordelt over hele landet. Alle arrangementer skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, så både elever, lærere, medarbejdere og andre med tilknytning til arrangementet føler sig trygge og får en god oplevelse den 30. september 2020.

Gældende retningslinjer:

  • Vi reducerer antallet af deltagere ved arrangementer med mere end 100 personer, med mindre der er mulighed for at foretage en opdeling i hold med separate lokaler. 100 personer er inkl. ansatte, lærere og afviklere. Alle arrangementer lever således op til det gældende forsamlingsforbud på mere end 100 personer.
  • Vi opfordrer alle arrangører til at foretage en forventningsafstemning med de deltagende skoler og/eller gymnasier – og at parterne sammen indretter sig herefter.
  • Stiller skolen eller gymnasiet krav om, at eleverne ikke må blandes på tværs af skoler eller på tværs af klasser, skal arrangementet indrettes herefter.
  • Vi opfordrer alle arrangører til at meddele skolen og/eller gymnasiet om egne interne coronavirus-retningslinjer.
  • Vi opfordrer alle arrangører til ved ankomst at informere skolen og/eller gymnasiet om coronavirus-forholdsregler, herunder adgang til håndvask, håndsprit og krav til afstand.
  • Elever med symptomer på sygdom eller som er syge må ikke deltage i Girls’ Day in Science 2020. Vi henviser til Sundhedsstyrelsen pjece om symptomer på COVID-19.
  • Vi opfordrer alle arrangører til at foretage rengøring af kontaktflader, instrumenter m.m. mellem hver workshop.
  • Vi opfordrer alle arrangører og deltagende skoler og gymnasier til i det hele taget at være ekstra opmærksomme på hygiejne og rengøring. Brug sæbe og håndsprit – og hold afstand. Hjælp hinanden med at være opmærksomme på, at alle overholder retningslinjerne.

 

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående.