PODCAST TIL UNDERVISNINGEN 

'Min vej' er en podcast med fire personlige fortællinger om veje og omveje til uddannelse og job. Hør, hvordan Elisabeth, Amanda, Freja og Pamina fandt ud af, hvad de gerne vil arbejde med, og hvordan de kom til det job, de har i dag. Det er fire vidt forskellige historier, for hvert liv og hver fremtid går sin helt egen vej.

 

Podcasten er produceret af Travers Media, 2022, for Naturvidenskabernes Hus med støtte fra Teknologipagten.

Hvorfor bruge podcast i undervisningen?

Podcast – eller lydfortællinger er ikke et nyt fænomen. Med en efterhånden nemmere brugbar teknisk side og let tilgængelighed har podcasten som genre været i rivende udvikling de senere år. En podcast som rammesat undervisningsaktivitet kan være med til at øge elevernes motivation, og som genre er den velkendt af mange unge fra deres fritid.

Som undervisningsaktivitet kan podcasten 'Min vej' med fire forskellige personlige fortællinger få eleverne til aktivt at lytte. De får øjnene op for en verden af gode historier og information. De bliver inspireret og nysgerrige og oplever måske en spirende og begyndende interesse for STEM-fagene. Hensigten med podcasten er at medvirke til, at flere unge vælger en uddannelse og/eller et job inden for STEM-fagene.  

 

Hvordan anvendes podcast i undervisningen?

Når du bruger en podcast i undervisningen, kan eleverne ofte overskue en større mængde materialer, fordi de lytter, end hvis det skal læses eller ses på film. Eleverne vil ofte bare bruge deres mobiltelefon. Nogle af fordelene ved podcast i undervisningen er desuden:

  • Eleverne kan tilgå dem uafhængigt af tid og sted
  • Eleverne kan høre dem igen og igen
  • Elevernes læsefærdigheder sidestilles

Anvend de fire afsnit i podcasten 'Min vej', når eleverne for eksempel skal gå en tur, som lektier, aktiv lytning, hvor eleverne kan lytte efter specielle ting, som en fælles lytte-aktivitet eller på andre sjove måder.

Læs om 10 fordele ved podcast i undervisningen

Læs om podcast i naturfagsundervisningen

 

ØVRIGE AKTIVITETER

Her finder du en undervisningspakke med aktiviteter, som også kan bruges i undervisningen i forbindelse med Girls' Day in Science. Aktiviteterne er inddelt i før, under og efter Girls' Day in Science. Download hele undervisningspakken eller de enkelte aktiviteter længere nede på siden.

 

HELE UNDERVISNINGSPAKKEN

 

FØR GIRLS' DAY IN SCIENCE

Vælg mellem seks aktiviteter - eller dem alle sammen - til undervisningen før Girls' Day in Science. Aktiviteterne er for hele klassen. 

 

LÆRERVEJLEDNING

 

Mit drømmejob

En sjov aktivitet, hvor eleverne vil opleve stereotypiske opfattelser, og hvordan eleverne selv fordeler sig på typiske mands- og kvindedominerede uddannelser.

 

POWERPOINT

Kønsstereotype myter 

En aktivitet, hvor eleverne kommer til at reflektere over kønsstereotypiske udsagn. De vil indse, at der oftest ikke er noget videnskabeligt belæg for disse. 

 

POWERPOINT

Hvad er STEM?

Aktiviteten introducerer eleverne til STEM, og hvad STEM er. Hele klassen kommer til at debattere kønsfordelingen på STEM-uddannelserne. 

 

POWERPOINT

Gæt et job

Kan eleverne gennemskue mennesket bag jobtitlen? Aktiviteten gør op med stereotype fordomme, for kan man overhovedet gætte et job ud fra udseende og interesse? 

 

AKTIVITET

Fire måder at leve på

En aktivitet, som består af fire personlige cases. Eleverne kommer til at overveje, hvad der betyder noget for at have et godt liv - både for andre og for én selv.

 

AKTIVITET

Spørgeguide

Eleverne forbereder interviews af rollemodeller. Pigerne medbringer guiden til Girls' Day in Science, mens drengene interviewer en person i deres netværk.

 

AKTIVITET

UNDER GIRLS' DAY IN SCIENCE

Vælg mellem fire aktiviteter - eller dem alle sammen - til undervisningen under Girls' Day in Science. Aktiviteterne er for de elever, der ikke deltager i Girls' Day in Science. 

 

LÆRERVEJLEDNING

 

Interview en rollemodel 

Eleverne skal ud og interviewe STEM-rollemodeller i deres netværk. De vil opleve, at vejen til uddannelse og job ofte er snoet og ikke-lineær, som mange elever fejlagtigt tror.

 

AKTIVITET

Byg en bro 

Aktiviteten præsenterer eleverne for teknologifaget gennem en projektorienteret opgave, hvor de skal designe og bygge en bro. Brug PowerPointen til at guide eleverne. 

  

POWERPOINT

Book en ekspert 

Benyt muligheden for at booke et fagligt oplæg i kombination med fortællingen om valg af karriereveje ved at kontakte Engineer the Futures panel af STEM-rollemodeller.

 

BOOK EN EKSPERT

Karrierelæringsspillet 

Brug introduktionen til Engineer the Futures karrierelæringsspil med spilleguide, video og tilhørende refleksionsøvelser, som anvendes når eleverne har spillet spillet.

 

KARRIERELÆRINGSSPILLET

EFTER GIRLS' DAY IN SCIENCE

Vælg mellem tre aktiviteter - eller dem alle sammen - til undervisningen efter Girls' Day in Science. Aktiviteterne er for hele klassen og samler op på, hvad eleverne hver især har oplevet til Girls' Day in Science og hjemme på skolen. 

 

LÆRERVEJLEDNING

 

Præsentationer

Når klassen igen er samlet, fremlægger eleverne deres oplevelser med Girls' Day in Science, og hvad de lærte ved at interviewe STEM-rollemodeller. Drengene præsenterer evt. deres broer. 

Hvad mener du?

En sjov aktivitet for hele klassen, hvor eleverne gennem en række udsagn kommer til at overveje deres valg uddannelse ved at svare på spørgsmål om netop det. 

 

AKTIVITET

Tip en 6’er

Gennem en tipskupon kommer eleverne til at reflektere over, hvad de lægger vægt på, når de skal vælge uddannelse. Hvad betyder noget for andre - og én selv? 

 

AKTIVITET

Kontakt

Har du spørgsmål til undervisningspakken, er du meget velkommen til at kontakte os.