Kommunesamarbejde

I Tektanken understøtter vi kommunerne i opstart- og facilitering af skole-virksomhedsnetværk og kompetenceudvikling af lærere. Vi bygger videre på forvaltningernes arbejde med den lokale naturvidenskabsstrategi og åben skoleindsats, og vi sætter fokus på den politiske målsætning om optag på ungdomsuddannelserne, med flere optag på erhvervsuddannelserne og færre unge uden en ungdomsuddannelse.


Tektankens måde at arbejde på:

 • Vi arbejder praksisorienteret med lærerteams i teori-praksisforløb i forhold til skole-virksomhedssamarbejde
 • Vi opbygger og vedligeholder virksomhedsnetværk og skaber rammer for fælles videndeling og forståelse
 • Vi arbejder respektfuldt med både lærerkulturer og virksomhedskulturer
 • Vi faciliterer udvikling af professionelle læringsfællesskaber og teamsamarbejde
 • Vi arbejder langsigtet og strategisk, hvor forankring af undervisningsforløb, metoder og relationer til det lokale erhvervsliv er målet
 • Vi har fokus på, at både lærere og elever får indsigt i it, teknologi, naturvidenskab og håndværk - samt hvordan fagene anvendes i virkeligheden
 • Vi målretter vores indsats på forankring i lærernes årsplaner

Forskellige aktiviteter i kommuner

Tekcase

 • Tektanken har gennem virksomhedernes brancheforeninger indgået aftaler med flere virksomheder i kommunen
 • Tektanken har udarbejdet eksemplariske opgaver til undervisningen
 • Tektanken har udarbejdet programmer, så formål og omfang for besøget er i faste rammer

Tekcase Plus

 • Alle punkter under ”Tekcase”
 • Tektankens ekspertise og tid stilles til rådighed til det behov, og i det omfang, det er relevant for den enkelte kommune

Kloge Hænder

 • Tektanken udarbejder konkrete programmer og forslag til faglige aktiviteter
 • Tektanken indgår aftaler med både virksomheder og skoler
 • Tektanken evaluerer forløbet, kommer evt. med forbedringsforslag og står til rådighed for sparring

Kompetenceudvikling

 • Lærerne tilegner sig kompetencer til selv at etablere skole-virksomhedsforløb
 • Lærerne tilegner sig kompetencer til at oversætte virksomhedens faglighed til skolens fag
 • Lærerne besøger forskellige virksomheder i kommunen og sparrer på tværs af kommunens skoler
 • Lærerne tilegner sig kompetencer til at integrere skole-virksomhedsbesøg i fællesfaglige fokusområder, åben skole samt uddannelse & job

Girls' Day in Science

 • Tektanken udarbejder konkrete programmer til de enkelte virksomheder
 • Tektanken indgår aftaler med både virksomheder og skoler
 • Tektanken evaluerer forløbet, kommer evt. med forbedrings- forslag og står til rådighed for sparring

Naturfagsmaraton

 • Undervisningsforløb på 12 - 20 lektioner til 5. - 6. klasse med afsluttende kommunal konkurrencedag
 • Styrker elevernes kompetencer i innovation og engineering
 • Guider lærere til produktionsorienteret undervisning gennem kursus, løbende support og vejledning

Læs meget mere om Tektakens aktiviteter i kataloget til kommuner.


Katalog til kommuner