SMART TEKNOLOGI

Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked, hvor pris ofte afgør, hvilke produkter forbrugerne køber. Produktionsomkostningerne skal holdes nede, og løsningen kan være innovative og fleksible automationsløsninger, der optimerer produktionen.  

Smart Teknologi er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, der vil udvikle løsninger på, hvordan robotter kan løse menneskets opgaver både hurtigere og bedre. Eleverne skal gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan automatisering kan understøtte en effektiv produktion og aflaste ensformigt arbejde.

 

UNDERVISNINGSMATERIALE

LÆRERVEJLEDNING

FIND VIRKSOMHED

 

OPGAVER

Undervisningsforløbet består af tre opgaver og en obligatorisk opgave 'Undersøg virksomheden'. I kan arbejde med opgaverne enkeltvis eller i et samlet undervisningsforløb, f.eks. i tilknytning til det fællesfaglige fokusområde 'Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

 

I samarbejde med

ANALYSER EN AUTOMATISERET PROCES

Eleverne skal analysere en automatiseret proces hos virksomheden og bagefter lave en animationsfilm, der viser produktionslinjen samt hvilke sensorer og robotteknologier, der styrer og sikrer en ensartet produktion.

  • Teknologi
  • Sensorstyring

 

HENT OPGAVE

PROGRAMMER EN AUTOMATISERING

Eleverne skal hjælpe en chutneyfabrik med at programmere delelementer til en produktionslinje, der f.eks. automatisk kan sortere låg efter farve, måle hvornår glassene er fyldte, eller starte og stoppe en motor.

  • Programmering
  • Teknologi
  • Sensorstyring

HENT OPGAVE

KONSERVERING OG DESINFICERING

Eleverne skal undersøge forskellige metoder til, hvordan fabrikker kan konservere og desinficere produkter på deres produktionslinje.

  • Mikroorganismer
  • Konservering og desinficering

  

 

HENT OPGAVE

UNDERSØG VIRKSOMHEDEN

Opgaven er obligatorisk. 

Eleverne skal undersøge virksomhedens produktion, medarbejdernes job- og uddannelsesveje samt reflektere over, hvad der er vigtigt for dem i et fremtidigt job.

 

 

 
 

HENT OPGAVE

BESØG EN VIRKSOMHED

Besøg en virksomhed undervejs i forløbet og giv eleverne inspiration udefra til deres arbejde med opgaverne. Her vil eleverne blive klogere på uddannelser og karrieremuligheder i branchen, ligesom det vil optimere deres læring. Forudsætningen for et virksomhedsbesøg er, at I arbejder med den obligatoriske opgave 'Undersøg virksomheden' og én anden opgave.

 

FIND VIRKSOMHED

SIKKERHED VED VIRKSOMHEDSBESØG

 

 

KONTAKT

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til Smart Teknologi eller vil høre mere om mulighederne for at besøge en virksomhed.