VELKOMMEN TIL SCIENCEDYSTEN 2022

70 procent af verdens samlede vandforbrug går til kunstvanding. Verdens befolkning stiger, så landbruget er nødt til at begrænse vandforbruget, hvis vi skal sikre en bæredygtig vandforsyning i fremtiden. Det kan dine gymnasieelever hjælpe med.

Du kan nu booke Sciencedysten til dit gymnasium. Her skal eleverne i små grupper udvikle og dyste om den bedste og mest bæredygtige løsning på en reel problemstilling. Vi kommer ud på gymnasiet med bemanding, materialer og udstyr til at afvikle Sciencedysten 2022.

Ses vi?

  

Om Sciencedysten

Sciencedysten er et tilbud målrettet naturvidenskabeligt grundforløb på STX og HTX. Du kan bruge Sciencedysten til faget ’Produktudvikling’ på HTX, som opstart i nye studieretningsklasser eller i forbindelse med en temauge om vand.

  • 3 timer (to moduler af 1½ time)
  • To workshops
  • Vi kommer ud på dit gymnasium og afvikler Sciencedysten
  • Vi medbringer mandskab og alle nødvendige materialer

Formålet med Sciencedysten er, at eleverne inden deres studieretningsvalg oplever, hvordan naturvidenskab og teknologi er fundamentet for at skabe bæredygtige løsninger på mange virkelighedsnære problemstillinger.

Forløbet tager udgangspunkt i FN's Verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet. Centrale begreber er bæredygtighed, verdensmål, pumpeteknologi, variabelkontrol, gearing, kvalitative og kvantitative data, dataopsamling og programmering.

Krav og forudsætninger

Det er vigtigt, at alle elever får en inspirerende og positiv oplevelse med naturvidenskab og teknologi. Derfor kræver det ingen særlige forkundskaber at lykkes med aktiviteterne i Sciencedysten.

Ønsker I at booke Sciencedysten forventer vi af jer, at I: 

  • Finder egnede lokaler på gymnasiet
  • Hjælper med at vurdere elevernes resultater
  • Bruger 30 minutter på at gennemgå det forberedelsesmateriale, som vi sender til jer inden dagen

HENT AKTIVITETER

Til Sciencedysten 2022 afvikler vi følgende to aktiviteter:

 

BYG EN CENTRIFUGALPUMPE

INTELLIGENT VANDPUMPNING

KONTAKT

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke Sciencedysten, er du meget velkommen til at kontakte os.