BLIV KLAR TIL VIRKSOMHEDSFORLØB

Er du gymnasielærer og vil du samarbejde med en virksomhed i din undervisning, kan du blive klogere her. Læs om vores model for virksomhedsforløb, forløbets faser og din rolle som vejleder i et problembaseret projektforløb 

Et virksomhedsforløb vil tage udgangspunkt i en af vores Tekcases, som er problembaserede undervisningsforløb med udgangspunkt i autentiske cases fra danske virksomheder. Intentionen er, at forløbene løfter de faglige forløb i gymnasieskolen og indfrier målet om, at eleverne udvikler kompetencer til at forstå, formulere og behandle samfundsrelevante problemer med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden.  

 

TEKCASENS FASER

Samarbejdet med en virksomhed vil forløbe gennem syv faser, som fremgår af denne model. Faserne er fleksible og kan tilpasses din læreplan og dine ønsker. 

Den specifikke tidsramme aftaler du i samarbejde med virksomheden og os. Typisk vil forløbet strække sig over minimum 5 undervisningslektioner.

 

FASE 1 / LÆRERMØDE

Inden forløbet skal du deltage i et møde med os og virksomheden. Til mødet præsenterer vi konceptet og modellen for virksomhedsforløb. En medarbejder præsenterer sig selv, virksomheden og mulige virksomhedscases. Sammen aftaler vi faglig vinkel, forventninger og praktiske aftaler for forløbet.  

 

MATERIALER 

 

FASE 2 / KICKOFF 

Kickoff kan foregå på virksomheden, gymnasiet eller online.

Din gymnasieklasse møder en medarbejder, som præsenterer virksomheden, virksomhedscasen og idégenererer med eleverne. Virksomhedscasen skal åbne op for forskellige problemstillinger med menneskelig, social og samfundsmæssig relevans og gerne med fokus på bæredygtighed og verdensmålene. Hensigten er at skabe en motiverende opstart, der fanger elevernes interesse, fordrer elevdeltagelse og engagerer eleverne i forløbet.  

 

FASE 3 / PROJEKTARBEJDE

Eleverne arbejder med casen på gymnasiet, hvor de gruppevis indhenter viden, arbejder med problemstillinger og skaber ideer til løsningsforslag. Din rolle som lærer er at introducere eleverne til problembaseret projektarbejde, gruppedannelsesproces og vejledningsmuligheder. Giv ansvar og ejerskab til eleverne, så de får mulighed for at undersøge det, de synes er interessant og motiverende. 

 

FASE 4 / STATUS   

Når eleverne har arbejdet et stykke tid med casen, er det tid til at gøre status. Det kan være i form af en spørgetime, hvor eleverne stiller de opståede spørgsmål til virksomheden. Eller i form af en statusrunde, hvor eleverne kort fortæller, hvor langt de er nået og om de har nogle ting/spørgsmål, som de har brug for, at virksomheden hjælper dem videre med. Endeligt kan det også være en mulighed, at eleverne på forhånd indsender deres spørgsmål til virksomheden, og der herefter bliver givet skriftlig tilbagemelding herpå.”

 

FASE 5 / PROJEKTARBEJDE

Eleverne udarbejder et produkt (f.eks. poster, PowerPoint, film eller model), der indkapsler deres løsning på casens problemstillinger.  Undervejs vejleder du eleverne og introducerer nødvendig viden for at styrke fagligheden i deres projektarbejde. 

 

FASE 6 / PITCH

Pitch kan foregå på virksomheden, gymnasiet eller online

Eleverne præsenterer deres produkt (f.eks. poster, PowerPoint, film eller model) for hinanden, lærere og virksomheden med henblik på at få konstruktiv feedback på deres løsninger til casen. Om muligt vil pitch’en ske på virksomheden, hvor det f.eks. kan foregå som en eventdag for forskellige deltagende gymnasier, hvor eleverne kan blive inspireret af hinandens løsninger.

 

FASE 7 / EVALUERING

Evalueringen af virksomhedsforløbet er to-delt. Dels er der et lærer- og elevspørgeskema, som du gerne må udfylde sammen med dine elever, og dels er der en evaluering af forløbet med virksomheden, hvis I fælles har et ønske om dette.

 

KONTAKT

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål.