Den grønneste energi er den, vi sparer

Hvordan laver man grønne forbedringer i materialevalg og energiforbrug, der har effekt i en globaliseret verden? Det skal du sammen med dine gymnasieelever undersøge i vores Tekcase i samarbejde med Danfoss. 

Tekcasen starter med et besøg hos Danfoss i Nordborg. Her vil medarbejdere præsentere virksomheden og virksomhedscasen, hvorefter der vil være dialog om projektet, som eleverne skal arbejde med. 

Undervejs i forløbet vil der være en virtuel spørgetime. Afslutningsvis skal eleverne hjemme på gymnasiet præsentere deres projekter og løsningsforslag for medarbejdere fra Danfoss, der vil give feedback på projekterne.

 

OM MODELLEN 

 

KERNESTOF FOR FYSIK B

Faglige mål

 • Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.
 • Kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.
 • Kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof

 • Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning.
 • Indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer.
 • (Simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiomsætning, herunder eksempler på kredsløb med elektriske sensorer).

Supplerende stof

 • Det supplerende stof skal inddrage aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger, herunder en belysning af fysiske aspekter af bæredygtig udvikling.

Arbejdsformer

 • Der skal tilrettelægges mindst ét forløb, hvor eleverne undersøger en problemstilling og udvikler og vurderer løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Inddragelse af private eller offentlige virksomheder og institutioner skal bidrage til at tydeliggøre studie- og karrieremuligheder for eleverne og belyse relevante fysiske problemstillinger
 • Eleverne skal arbejde med mundtlig fremstilling, hvor de inddrager såvel faglig argumentation som beskrivelse af fysiske fænomener og modeller.

  

KERNESTOF FOR Naturgeografi C

Faglige mål

 • Formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder. 

Kernestof

 • Jordens energiressourcer herunder energistrømme, energiteknologier og energiforbrug.
 • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • Bæredygtig udvikling under forskellige natur- og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre.
 • Teknologiudvikling under forskellige natur- og samfundsforhold. 

Didaktiske principper

 • Naturgeografiundervisningen skal tage udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og tilrettelægges i temaer.

Arbejdsformer

 • Klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner er arbejdsformer, der skal indgå i undervisningen.
 • Et eller flere forløb tilrettelægges, så eleverne får mulighed for at arbejde løsningsorienteret.

 

KERNESTOF FOR GEOVIDENSKAB A

Faglige mål

 • Analysere og vurdere geovidenskabelige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig og teknologisk sammenhæng med inddragelse af viden og kompetencer opnået i andre fag.
 • Anvende fagets metoder i innovative sammenhænge.
 • Formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, mundtligt og skriftligt henvendt til specifikke målgrupper samt kunne deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geovidenskabelige emner. 

Kernestof

 • Elementære elektriske kredsløb og geofaglig anvendelse af elektriske metoder
 • Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag. Betydning for mennesker og samfund lokalt og globalt
 • Nutidens og fremtidens energiteknologi og energiforsyning
 • Energiomsætning samt effekt og nyttevirkning.

Didaktiske principper

 • Der skal tilrettelægges mindst et forløb, som giver eleverne lejlighed til at udvikle og demonstrere deres innovative kompetencer.

Arbejdsformer

 • Projektarbejder, hvor der tages udgangspunkt i elevernes egne problemformuleringer, og som har en undersøgende eller innovativ tilgang, skal være en naturlig del af undervisningen.
 • Inddragelse af private og offentlige virksomheder og institutioner kan bidrage til at tydeliggøre studie- og karrieremuligheder for eleverne og belyse relevante geovidenskabelige problemstillinger.

 

 

KONTAKT & TILMELDING

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. For tilmelding send en e-mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.