Søens digitale tvilling

Giver adgang til højfrekvente data nye syn på biologien og miljøet i en sø? Det skal du sammen med dine gymnasieelever undersøge i vores tekcase i samarbejde med WaterWebTools, Aarhus Universitet og DTU Aqua. Tekcasen sættes i gang med visning af filmen om 'Søen, der samler forskerne'. Her vil forskere fra flere danske universiteter præsentere de problemstillinger, som gør projektet omkring Omstrup Sø interessant. Derefter ser I filmen, hvor forskere fra DTU Aqua og Aarhus Universitet præsenterer casen om 'Søens Digitale Tvilling'.

  • Læs om søens digitale tvilling og biomanipulation i søen i Aktuel Naturvidenskab, som udkommer med to nye artikler i august 2022
  • Følg data om søen og få notifikationer, når der laves biomanipulation i søen, med appen 'Badested'
  • Følg fiskenes aktivitet i søen på hjemmesiden Real-Time 3D Fish Tracking

 

KERNESTOF

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres egen personlige udvikling samt fremtidig uddannelse og karriere

 

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.