Klimatilpasning på dit eget gymnasium?

I takt med, at der kommer flere mere ekstreme nedbørshændelser i fremtiden, er det nødvendigt at tænke lokale virkemidler ind, når byrum klimatilpasses. Hvordan kan dit lokale gymnasium klimatilpasses, så det kan modstå de øgede nedbørsmængder?

Forløbet skydes i gang med et kickoff på dit lokale gymnasium, hvor en medarbejder fra Envidan præsenterer en case omkring klimatilpasning på gymnasiet, og herunder fortæller om nogle af de allerede eksisterende LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), der findes.

Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter om, hvordan de kan være med til at klimatilpasse deres eget gymnasium. Midt i forløbet vil der være en status-session med medarbejdere fra Envidan, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter. Forløbet afsluttes med postersession på gymnasiet, hvor eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Envidan, som giver eleverne feedback på deres klimatilpasninger.

 

HENT MATERIALE

VEJLEDNING TIL LAR-LØSNINGER

OM SAMARBEJDET 

 

 

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.