KLIMAKLAR FREDERIKSBERG

Allerede nu er Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune ved at tilpasse bydele, så de kan håndtere fremtidens forventede nedbørsmængder. Hvor og hvordan kan der laves klimatilpsninger på Frederiksberg eller i nærheden af, hvor eleverne bor? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i denne Tekcase sammen med Frederiksberg Forsyning.

Forløbet skydes i gang med et kickoff hos Frederiksberg Forsyning med rundvisning i Lindevangsparken, hvor der er etableret såkaldt 'blå byplanlægning'. Mod betaling er det muligt at inddrage klimatilpasning i Zoologisk Have, hvor der er etableret faskiner til at håndtere regnvand. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter om klimatilpasning.

Midt i forløbet kan der være en statussession med medarbejdere fra Frederiksberg Forsyning eller andre fagpersoner, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter.

Forløbet afsluttes med, at eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Frederiksberg Forsyning eller andre fagpersoner, som giver eleverne feedback løsningsforslag.

 

HENT TEKCASE

VEJLEDNING TIL LAR-LØSNINGER

OM MODELLEN  

 

 

KERNESTOF

Naturgeografi

  • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning
  • Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse
  • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Geografi

  • Vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer

Geovidenskab

  • Vandets kredsløb, vandbalanceligningen og modellering af grundvandsstrømme

 

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.