BÆREDYGTIG VANDPUMPNING

Hvordan kan man udvikle energikilder, der kan drive Grundfos-pumper forskellige steder i verden? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i denne tekcase i samarbejde med Grundfos. 

Forløbet starter med en introduktion til tekcasen på Grundfos, hvor medarbejdere fra Grundfos præsenterer virksomhedscasen. Eleverne vil også komme på rundvisning og deltage i workshops om pumpeteknologi. Undervejs i forløbet vil der være virtuel spørgetime, hvor eleverne kan stille spørgsmål til medarbejdere fra Grundfos omkring deres ideer og udfordringer i deres projekter.

Forløbet afsluttes med elevpræsentationer på gymnasiet, hvor eleverne fremlægger deres løsninger for Grundfos-medarbejdere, som vil give feedback på elevernes løsningsforslag. 

 

HENT TEKCASE

OM SAMARBEJDET

VEJLEDNING TIL GRUNDFOS-PUMPER

STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE CHALLENGE  

  

 

VIGTIGE DATOER

 

13. oktober kl. 15.00 - 16.00 / Virtuelt lærermøde

 • Medarbejdere fra Grundfos præsenterer tekcasen, som I skal arbejde med, så du som lærer ved, hvordan eleverne får præsenteret casen ved kickoff. Derudover er der mulighed for at stille spørgsmål til casen og forløbet.
 • Du kan deltage i forløbet uden at deltage i lærermødet.

 

8. november kl. 10.00 - 14.00 / Kickoff på Grundfos

 • Eleverne bliver præsenteret for, hvad virksomheden Grundfos arbejder med. Eleverne bliver også præsenteret for casen, som de kan vælge at arbejde med i forløbet. Derudover er der rundvisning og workshops om pumpeteknologi. 

 

Virtuel spørgetime / Aftales med det enkelte gymnasium 

 • Mulighed for at stille spørgsmål til Grundfos-medarbejdere. Det kan være tekniske spørgsmål eller spørgsmål til casene.

 

Elevpræsentationer / Aftales med det enkelte gymnasium

 • Forløbet afsluttes med, at eleverne pitcher deres løsningsforslag til casen hjemme på eget gymnasium for hinanden og medarbejdere fra Grundfos. 

 

KERNESTOF FOR FYSIK c + B + A 

Faglige mål

 • Ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt.
 • Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.
 • Kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.
 • Kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til undersøgelse af en åben problemstilling og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt

Kernestof

 • Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning.
 • Kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden.

Supplerende stof

 • Det supplerende stof skal inddrage aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger.
 • Det supplerende stof skal inddrage en belysning af fysiske aspekter af bæredygtig udvikling.

 

KERNESTOF FOR TEKNOLOGI B

Faglige mål

 • Arbejde med teknologisk innovation ved at udvikle produkter gennem en systematisk og iterativ produktudviklingsproces indeholdende faserne problemidentifikation, problemanalyse, produktprincip, produktudformning, produktionsforberedelse og realisering.
 • Analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling.
 • Gennemføre mindre, empiriske undersøgelser til produktion af viden.
 • Anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med produktudviklingsprocessen.
 • Redegøre for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling, herunder de vigtigste miljøeffekters årsag og virkning.
 • Anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og i forbindelse med produktudviklingsprocessen.
 • Redegøre for teknologiens samspil med det omgivende samfund i et nationalt og globalt perspektiv. 

Kernestof

 • Udvælgelse af en samfundsmæssig problemstilling indenfor et temaproblemformulering.
 • Indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information om problemet.
 • Brugsundersøgelse, redegørelse for hvordan og i hvilken sammenhæng produktet skal bruges, herunder inddragelse af brugerne.
 • Metoder til idégenerering, sortering og udvælgelse.
 • Begrundelse for valg af løsning med udgangspunkt i opstillede krav.
 • Vurdering af produktets samspil med samfundet.
 • Professionelle samarbejdsformer, mellem elever, mellem elever og vejleder og mellem elever og eksterne samarbejdspartnere.
 • Søgning, vurdering og anvendelse af kilder.
 • Mundtlig formidling.
 • Globale, regionale og lokale miljøeffekter.
 • Teknologi i et internationalt perspektiv.

 

 

KONTAKT & TILMELDING

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. For tilmelding send en e-mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.