BÆREDYGTIG VANDPUMPNING

Grundfos laver pumper med et meget lille strømforbrug. Pumperne leveres globalt, og der er et ønske om, at man kan drive pumperne ved lokal strømproduktion. Men kan vi udvikle nye måder til at sikre stabil strømforsyning til pumperne? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i denne Tekcase i samarbejde med Grundfos. 

Forløbet starter med, at medarbejdere fra Grundfos besøger jeres gymnasium. Her præsenterer de en virksomhedscase og stiller en Grundfos-pumpe til rådighed. Eleverne skal undersøge, hvor meget strøm det kræver at holde pumpe i gang, hvorefter de skal udtænke nye måder at frembringe denne mængde strøm. Midt i forløbet er der virksomhedsbesøg på Grundfos, hvor I vil se forskellige dele af virksomheden, og der vil være mulighed for stille spørgsmål til Grundfos-medarbejderne angående virksomhedscasen. Forløbet afsluttes med elevpræsentationer, hvor eleverne fremviser deres løsninger for Grundfos-medarbejdere på gymnasiet. Grundfos-medarbejderne giver eleverne feedback på deres løsningsforslag. 

 

HENT FORLØB

OM FORLØBET 

  

 

KONTAKT

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

I samarbejde med