VANDRENSNING MED MUSLINGER 

Kan man udvikle en muslingefarm, der under muslingernes vækst ikke er synlig i vandoverfladen, men som heller ikke rammer havbunden? Det skal du og dine elever undersøge i 'Vandrensning med muslinger' - et problembaseret projektforløb, hvor I skal hjælpe Hedeselskabet med løsningsforslag på en reel udfordring med muslingeopdræt i Limfjorden. 

På gymnasiet får I besøg af medarbejdere fra Hedeselskabet, der præsenterer virksomhedscasen og hjælper jer med at komme i gang med jeres projekt. I bliver introduceret til de udfordringer, som I skal have for øje ved jeres løsningsforslag. 

Afslutningsvis skal udvalgte elevgrupper præsentere deres projekter og løsningsforslag for medarbejdere fra Hedeselskabet, som vil give feedback på projekterne. 

 

HENT FORLØB

OM MODELLEN 

STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE CHALLENGE 

 

 

KERNESTOF

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

 

Fysik

  • Mekanik
  • Kraftberegninger
  • Opdrift
  • Udvikling og vurdering af løsningsmetoder

 

Teknologi

  • Metoder til ideudvikling 
  • Samarbejdsrelationer 
  • Visuelle værktøjer til præsentationer af et projekt
  • Skriftlig og mundtlig formidling 

 

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.