Klog på klimadata

Hvordan bruges klimadata til at fremtidssikre Danmark? Det skal du sammen med dine gymnasieelever undersøge i vores Tekcase i samarbejde med Klimatorium.

Tekcasen er et besøg hos Klimatorium i Lemvig. Her vil medarbejdere præsentere en række eksempler på, hvordan Klimatorium i samarbejde med universiteter og virksomheder bruger klimadata til at forebygge oversvømmelser i fremtiden. Ved besøget ser eleverne udendørs eksempler på klimatilpasningsløsninger, f.eks. permeabel asfalt og reflektorer, der via satellitter bruges til at overvåge jordhævning og –sænkninger. Indenfor hører eleverne oplæg om klimaforandringer og klimadata, hvorefter eleverne arbejder med opgaver i programmer som Skalgo og DMI’s Klimaatlas.

Det er muligt, at der kan laves et forløb, hvor eleverne kommer til at præsentere løsningsforslag for fagfolk fra Klimatorium.

 

OM MODELLEN 

 

 

KERNESTOF

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres egen personlige udvikling samt fremtidig uddannelse og karriere

 

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.