BÆREDYGTIGHED MED ENZYMER 

PROBLEMBASERET PROJEKTFORLØB 

Hvordan kan enzymer bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og vores samfund? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i vores tekcase i samarbejde med Novozymes.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Novozymes præsenterer to virksomhedscases, som er relevante for henholdsvis Bioteknologi A og Kemi B/A. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter, hvor de får mulighed for at bruge autentisk data fra Novozymes. Midt i forløbet vil det være muligt at sende en mail med spørgsmål til medarbejdere fra Novozymes, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter. Forløbet afsluttes med præsentationer, hvor eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger. Inden afslutningsdagen udvælger hvert gymnasium en gruppe, som skal fremlægge deres problemstilling og løsningsforslag for de andre deltagende gymnasieelever, lærere samt medarbejdere fra Novozymes. På afslutningsdagen modtager eleverne, som har præsenteret deres projekter, feedback fra Novozymes.

 

VIGTIGE DATOER

Virtuelt lærermøde

 • Kemicase: 7. oktober 2021 kl. 09.00 - 09.30
 • Biotekcase: 7. oktober 2021 kl. 10.00 - 10.30

Virtuel kickoff

 • 28. oktober 2021 kl. 10.00 - 11.00

Deadline for at indsende spørgsmål og FAQ

 • 17. november 2021

Deadline for at indsende præsentationer til Novozymes

 • 3. december 2021

Præsentation/afslutningsdag

 • 15. december 2021 på LIFE Campus i Lyngby

 

KERNESTOF

Karrierelæring 

 • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv. 
 • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere. 

Kemi 

 • Enzymers opbygning og funktion 
 • Michaelis-Menten kinetik 
 • Enzyminhibitor 
 • pH og termostabilitet 
 • Katalytisk effektivitet og selektivitet 
 • Xylanase i foderindustrien 
 • Udvikling af enzymer 

Bioteknologi 

 • Enzymers opbygning og virkemåde 
 • Visualisering af proteinstrukturer 
 • Intramolekylære kræfter 
 • Termostabilitet 
 • Katalytisk effektivitet 
 • Xylanase 
 • Enzymdesign 

TILMELDING OG KONTAKT

Tilmeldingen er åben. Send en e-mail med oplysninger om dit fulde navn, kontaktoplysninger, gymnasium, deltagende fag, årgang og antal elever på holdet. 

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

I samarbejde med