BÆREDYGTIGHED MED ENZYMER 

Hvordan kan enzymer bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og vores samfund? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i vores tekcase i samarbejde med Novozymes.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Novozymes præsenterer en virksomhedscase. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter, hvor de får mulighed for at bruge autentisk data fra Novozymes. Midt i forløbet vil det være muligt at sende en mail med spørgsmål til medarbejdere fra Novozymes, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter.

Forløbet afsluttes med præsentationer på LIFE Campus i Lyngby, hvor eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Novozymes, som giver eleverne feedback. 

 

HENT FORLØB

OM MODELLEN 

 

 

VIGTIGE DATOER

 

 • Online lærermøde 22. september kl. 15.00 - 16.00
  Medarbejdere fra Novozymes præsenterer biotek-casen, som I skal arbejde med, så du som lærer ved, hvordan eleverne får præsenteret casen ved kickoff. Derudover er der mulighed for at stille spørgsmål til casen og forløbet. Du kan deltage i forløbet uden at deltage i lærermødet. 

 • Online kickoff 4. oktober kl. 10.00 - 11.30
  Eleverne møder medarbejderne, som præsenterer Novozymes og casen, som de skal arbejde med i forløbet.

 • Præsentation på LIFE Campus Lyngby 8. december kl. 9.00 - 12.00
  Forløbet afsluttes med, at eleverne pitcher deres løsningsforslag til casen. Rammerne for præsentationerne fastsættes, når vi kender antallet af deltagende klasser.
   

 

KERNESTOF

 

Bioteknologi A

Faglige mål

 • Opsamle, efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation.
 • Formulere og analysere bioteknologiske problemstillinger under anvendelse af fagsprog, symboler og nomenklatur.
 • Relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden.
 • Dokumentere og formidle eksperimenter og undersøgelser både mundtligt og skriftligt.
 • Analysere, vurdere og perspektivere bioteknologiske metoder inden for udvalgte områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.
 • Analysere og diskutere bioteknologiske problemstillinger i et samfundsmæssigt, miljømæssigt og etisk perspektiv.

 

Kernestof

 • Enzymer − opbygning og funktion, herunder de enzymatiske hovedgrupper − enzymkinetik, herunder reaktionshastighed og aktiveringsenergi Michaelis-Menten

 

Supplerende stof​

 • Det supplerende stof vælges inden for områderne sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion, miljøbeskyttelse og etik.
 • Det supplerende stof skal omfatte både forsknings- og anvendelsesaspekter.
 • Det supplerende stof skal give mulighed for samspil med studieretningsfagene. Matematik

 

 

Kemi B + A

Faglige mål

 • Anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger.
 • Anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke, i en konkret faglig sammenhæng.
 • Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om kemiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.
 • Anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med kemisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
 • Anvende relevante matematiske modeller, metoder og repræsentationsformer til analyse og vurdering.

 

Kernestof

 • Organisk kemi: carbonhydrider, alkoholer, aminer og carboxylsyrer, phenoler, amider og amisosyrer.
 • Biokemi: Opbygning af og udvalgte egenskaber for makromolekylerne enzymer.
 • Eksempel på makromolekyler
 • Kemiske bindingstyper og opløselighedsforhold, eksempler på strukturisomeri.
 • Reaktionskinetik, herunder reaktionsorden, katalyse og hastighedskonstantens temperaturafhængighed.

 

Supplerende stof​

 • Ved udvælgelsen af det supplerende stof skal det sikres, at kemis anvendelsesorienterede aspekter træder klart frem.
 • Der skal indgå områder med relation til elevernes hverdag, den aktuelle debat eller kemis betydning i global sammenhæng
 • Det supplerende stof skal omfatte mindst ét forløb, der fokuserer på et nyere kemisk forskningsemne.

 

Karrierelæring 

 • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv. 
 • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere. 

 

 

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at deltage med dine elever. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.