Velkommen til Ormstrup Sø

I et stort tværfagligt projekt omkring Ormstrup Sø i Midtjylland er forskere fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og ingeniørfirmaet DIS gået sammen omkring det overordnede spørgsmål: Kan vi genskabe en klar sø fuld af biodiversitet ved at fjerne fosfor og bringe det hen, hvor det gør gavn, ud på markerne?

Til projektet har vi udviklet undervisningsmateriale i form af cases, problemstillinger, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter, film og livedata fra Ormstrup Sø til ungdomsuddannelser i hele landet. Materialet ligger på denne side. God fornøjelse!

 

TRE TEKCASES

Undervisningsmaterialet består af tre Tekcases med hver sit ressourcerum. Hver Tekcase præsenterer en række problemstillinger, der alle belyser en række aspekter af den overordnede case omkring søen. Til hver problemstilling er der tilknyttet en materialeliste med forslag til litteratur og aktiviteter. Der er ikke medtaget lærebogslitteratur i materialebanken, da det er forskelligt, hvilket lærebogsmateriale der findes på de forskellige ungdomsuddannelser. Arbejdet omkring den enkelte problemstilling kan udfoldes i forskellig grad, ligesom problemstillingerne kan tages i tilfældig rækkefølge. Det er også muligt at arbejde med flere indfaldsvinkler til de overordnede cases ved at undersøge andre problemstillinger end dem, der her er præsenteret eller at udelade nogle af problemstillingerne.

Tekcasen er udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet med støtte fra Poul Due Jensens Fond

 

Søer som fosforminer

Eleverne skal undersøge, hvordan vi får bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer. 

  • Biologi
  • Kemi 
  • Bioteknologi

 

HENT MATERIALE

FOSFOR - FRA PROBLEM TIL LØSNING

  

Tekcasen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet med støtte fra Poul Due Jensens Fond

 

Søens digitale tvilling

Eleverne skal undersøge, hvordan man med højfrekvente data kan forudsige, hvad der vil ske i en sø. 

  • Biologi
  • Bioteknologi 
     

HENT MATERIALE

HENT VEJLEDNING TIL DATA

FOSFOR - FRA PROBLEM TIL LØSNING

  

Tekcasen er udarbejdet i samarbejde med DIS med støtte fra Poul Due Jensens Fond

 

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. 

  • Teknologi
  • Programmering 

 

HENT MATERIALE

FOSFOR - FRA PROBLEM TIL LØSNING

  

Fosfor - Fra problem til løsning?

Fosfor er en begrænset ressource, og det forventes at blive en mangelvare inden for de næste 50-100 år. Specielt i landbruget og industrien er anvendelsen af fosfor høj. Industrielt anvendes fosfor i en lang række produkter for eksempel glasproduktion, rengøringsmidler og i produktionen af stål. I landbruget anvendes fosfor blandt andet til gødning og er et essentielt næringsstof for planters vækst. Fra landbrugsjorden bliver fosfor i nogen grad transporteret ud til vandløb, søer og marine områder via overfladisk og underjordisk afstrømning. Hvor fosfor fra industrien i højere grad transporteres ud i vandmiljøet via spildevand.

Cirka 25 % af alt fosfor går tabt fra fosforkredsløbet, hvor det blandt andet bliver begravet i sedimenter i søer. Her bliver det f.eks. bundet i svært nedbrydelige organiske forbindelser eller lagres som ionforbindelser i porevandet i sedimentet, hvorfra fosfor i form af fosfat kan frigives til det overliggende vand, hvor det fører til eutrofiering af vandmiljøet. Manglen på fosfor kan i fremtiden risikere at føre til hungersnød og ændret global magtbalance. I Danmark er fosfor kendt som et problematisk grundstof, der skaber algeopblomstring og forurening af søer.

 

Mange partnere - ét fælles mål

Med en stor bevilling fra Poul Due Jensens Fond i ryggen er fem partnere gået sammen med Fonden om at finde og formidle skånsomme metoder til at genindvinde fosfor fra søer.

Forskere fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet har i 2020 kortlagt søens tilstand, Naturvidenskabernes Hus og Københavns Universitet er nu også kommet med i det storstilede missionsdrevne forskningsprojekt: Bæredygtig søforvaltning.

 

LÆS MERE

MED STØTTE FRA

KONTAKT

Kontakt os meget gerne, hvis du har spørgsmål. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har feedback eller vil hjælpe os med at evaluere materialerne.