POWER-TO-X

Fremtidens energiproduktion skal være grøn, men hvordan lagrer vi energi, så vi har tilstrækkelige mængder til rådighed, når vi skal bruge det? Det skal du og dine elever undersøge i vores Tekcase i samarbejde med Topsoe. 

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Topsoe præsenterer en virksomhedscase, som kan anskues i enten et lokalt eller globalt perspektiv. Midt i forløbet vil der være en spørgetime med deltagelse af medarbejdere fra Topsoe.

Forløbet afsluttes med, at en gruppe fra hvert gymnasium laver en virtuel præsentation af deres problemstilling og løsningsforslag, hvor Topsoes medarbejdere giver feedback på projekterne.

 

HENT FORLØB

HENT ØVRIGE MATERIALER

OM MODELLEN 

 

 

KERNESTOF

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere 

Alle naturvidenskabelige og tekniske fag

  • Forskellige fag vil bidrage til at anskue den lokale case eller den globale case fra forskellige perspektiver

Samfundsfag 

  • Energisikring i forskellige samfundstyper
  • Økonomiske og politiske interesser i energisikring 
  • Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger 

 

 

VIGTIGE DATOER

 
7. marts 2023 kl. 15.00 - 16.00: Lærermøde

Medarbejdere fra Topsoe præsenterer de to cases, som I skal arbejde med, så du som lærer ved, hvordan eleverne får præsenteret casene ved kickoff. Derudover er der mulighed for at stille spørgsmål til casene og forløbet. Du kan deltage i forløbet uden at deltaget i lærermødet.

 

12. april 2023 kl. 09.00 - 10.30: Virtuelt kickoff 

Eleverne bliver præsenteret for, hvad virksomheden Topsoe arbejder med. Eleverne bliver også præsenteret for de to cases, som de kan vælge at arbejde med i forløbet.

 

21. april 2023 kl. 09.00 - 10.00: Virtuel spørgetime

Mulighed for at stille spørgsmål til to ingeniører fra Topsoe. Det kan være tekniske spørgsmål eller spørgsmål til casene.

 

4. maj 2023 kl. 09.00 - 12.00: Virtuel præsentation 

Forløbet afsluttes med, at eleverne pitcher deres løsningsforslag til casene. Rammerne for præsentationerne fastsættes, når vi kender antallet af deltagende klasser.

 

KONTAKT OG TILMELDING

Har du spørgsmål til forløbet eller ønsker du at deltage med dine elever, er du meget velkommen til at kontakte os. Send en mail med oplysninger om dit fulde navn, gymnasium, klasse og antal elever.