Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning i naturvidenskab og teknologi. 

Målet er, at mange flere vælger en uddannelse inden for områderne til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

Om os