Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning
Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.
 
Undervisningstilbud
I Naturvidenskabernes Hus arbejder vi med forskellige udviklingsaktiviteter, som udmøntes i:
 
 • Undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser; heriblandt landets største naturfagskonkurrence, Naturfagsmaraton, som i indeværende skoleår har mere end 22.000 deltagende elever på 5. og. 6. klassetrin, fordelt på 44 kommuner.
 • Skole-virksomhedssamarbejder over hele landet gennem netværket Jet-Net, som har 80 virksomheder som medlemmer samt grundskoler (7.-10. klasse) og gymnasier. Kernevirksomhederne i netværket er Danfoss, Grundfos, Novozymes, Microsoft og Coloplast. Blandt de store virksomheder er Haldor Topsøe, Danish Crown, Vestas, DONG Energy, Linak, TDC, Kamstrup, Hempel, Solar og Orbicon.
 • Hands-on elevaktiviteter i huset som fx Aktive Science-dage i vinterferien, semifinalen i den landsdækkende konkurrence Unge Forskere samt løbende besøg af elever.
 • Undervisningsmaterialer, der er tilgængelige her på websiten til brug på skolerne.
 • Efteruddannelse af lærere i huset.
 • Uddannelse af lærerstuderende.
 • Huser den europæiske rumfartsorganisations uddannelseskontor.

 

Kunne du tænke dig at være frivillig i Naturvidenskabernes Hus? Så læs videre nederst på denne side.

Direktør for Naturvidenskabernes Hus, Nanna Seidelin

Organisation

Naturvidenskabernes Hus er organiseret med en bestyrelse, en direktør, medarbejdere og konsulenter.
 
Bestyrelsen
 • Formand Harald E. Mikkelsen, Rektor, VIA University College CV
 • Christian Hartvig, Adm. direktør, Poul Due Jensens Fond CV
 • Nina Hygum, Byrådsmedlem, Viborg Kommune CV
 • Tom Vindbæk Madsen, Prodekan, Aarhus Universitet – CV
 • Rasmus Dahl, Konsulent, Dansk Industri CV
 • Lars Ravn Nielsen, Adm. direktør, Gemidan Ecogi A/S CV.

 

Frivillig i Naturvidenskabernes Hus

Vi har mange besøg af elever fra grundskoler og gymnasier, som arbejder hands-on med naturfag i skoletiden. En medarbejder fra Naturvidenskabernes Hus har hovedansvaret for aktiviteterne og briefer de frivillige om dagens forløb og deres rolle. Herefter indgår de frivillige på forskellig vis på dagen. Som frivillig kan du deltage i aktiviteter 4-12 gange om året.

Aktiviteterne udbydes i god tid via e-mail. Aktiviteterne kan for eksempel være Science Camp, Forskningens Døgn, Unge forskere, Marken, det landsdækkende Jet-Net.dk’s årlige kampagnedage Kloge Hænder eller Girls' Day in Science. Sidstnævnte aktivitet dyrker pigers interesse for naturvidenskab, og her er kvindelige frivillige særligt velkomne.

Vær med i et fællesskab

Vi tror det giver mening for frivillige at møde andre frivillige og være en del af et fællesskab. Derfor arrangerer vi månedlige kaffemøder, hvor du får mulighed for at hilse på andre frivillige og på medarbejdere i huset. Her kan der fx være oplæg fra en medarbejder om et eksisterende eller nyt tiltag i huset. Med tiden forestiller vi os, at frivillige sammen kan påtage sig en udviklingsopgave, som kan introduceres og drøftes på et kaffemøde.

Hvem kan være frivillig?

Som frivillig i Naturvidenskabernes Hus kan du fx have en arbejdsmæssig baggrund fra fødevareindustrien, en produktionsvirksomhed, et varmeværk eller en olieplatform, eller du kan have været lærer i grundskolen eller på et gymnasium. Du har også gerne håndværksmæssig kunnen – det har vi brug for.

Det er vigtigt, at du brænder for naturvidenskab, teknik og teknologi, og at du kan lide at være sammen med børn og unge. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt venligst Søren Chr. Sørensen, scs@nvhus.dk eller tlf. 6053 5711.