Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning
Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.
 
Undervisningstilbud
I Naturvidenskabernes Hus arbejder vi med forskellige udviklingsaktiviteter, som udmøntes i:
 
 • Undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser; heriblandt landets største naturfagskonkurrence, Naturfagsmaraton, som i indeværende skoleår har mere end 22.000 deltagende elever på 5. og. 6. klassetrin, fordelt på 44 kommuner.
 • Skole-virksomhedssamarbejder over hele landet gennem netværket Jet-Net.dk, som har 80 virksomheder som medlemmer samt grundskoler (7.-10. klasse) og gymnasier. Kernevirksomhederne i netværket er Danfoss, Grundfos, Novozymes, Microsoft og Coloplast. Blandt de store virksomheder er Haldor Topsøe, Danish Crown, Vestas, DONG Energy, Linak, TDC, Kamstrup, Hempel, Solar og Orbicon.
 • Hands-on elevaktiviteter i huset som fx Aktive Science-dage i vinterferien, semifinalen i den landsdækkende konkurrence Unge Forskere samt løbende besøg af elever.
 • Undervisningsmaterialer, der er tilgængelige her på websiten til brug på skolerne.
 • Efteruddannelse af lærere i huset.
 • Uddannelse af lærerstuderende.

 

Kunne du tænke dig at være frivillig i Naturvidenskabernes Hus? Så læs videre nederst på denne side.

Medarbejdere

Nanna Seidelin

Direktør Cand. scient. i biologi, MBA 29 41 11 33

Gitte Hejltoft

Administrationsmedarbejder Kontorassistent 29 71 54 08

Bodil Steen-Jørgensen

Kommunikationschef Cand. mag. i engelsk og int. studier, journalist 21 22 68 20

Jeppe Hust

Programchef for Erhverv i Uddannelse Cand. scient. i biologi 29 70 03 77

Janus Halkier

Programchef, Besøg og Læring Lærer, PD i projektledelse og organisationsudvikling 61 28 81 55

Maiken Lykke Lolck

Udviklingschef Cand. scient. i fysik 40 58 40 64

Niels Bo Christensen

Regnskabschef Cand. agro. og HD i offentlig virksomhed 40 18 16 88

Marianne Westfall Sørensen

Administrationsmedarbejder Merkonom i regnskabsvæsen 21497333

Henrik Bay Madsen

Projektleder Lærer 22 25 39 81

Thorkild Pedersen

Projektleder Lærer, PD i naturfagsdidaktik 29 88 46 70

Anita S. Bek

Projektleder Cand. scient. i biologi, Ph.d. i molekylærbiologi 51 95 77 40

Torben Mikkelsen

Projektleder Cand. phil. i informationsvidenskab, lærer 61 77 86 30

Thomas Tyrre Pedersen

Projektleder Cand. scient. i astronomi, fysik og matematik 40 58 91 41

Mette Bisp Jensen

Projektleder Lærer, PD i naturfagsdidaktik 22818180

Hanne Søndergaard

Servicemedarbejder

Hans-Jørn Bertelsen

Pedel 21 34 24 54

Søren Christian Sørensen

Koordinator, Frivilligforeningen Lærer 60 53 57 11

Søren Peter Dalby Andersen

Konsulent Master i innovation og lederskab i komplekse systemer, lærer 25 36 33 56

Birgitte Bjørn Petersen

Konsulent Lærer, projektleder 27 90 45 39

Hans-Christian Keller

Konsulent Lærer 27 90 01 73

Katrine Laplante

Pilot 22664994

Organisation

Naturvidenskabernes Hus er organiseret med en bestyrelse, en direktør, medarbejdere og konsulenter.
 
Bestyrelsen
 • Formand Thomas Knudsen, Founding Partner, Falcon Invest – CV
 • Harald E. Mikkelsen, Rektor, VIA University College CV
 • Christian Hartvig, Adm. direktør, Poul Due Jensens Fond CV
 • Nina Hygum, Byrådsmedlem, Viborg Kommune CV
 • Tom Vindbæk Madsen, Prodekan, Aarhus Universitet – CV
 • Rasmus Dahl, Konsulent, Dansk Industri CV
 • Lars Ravn Nielsen, Adm. direktør, Gemidan Ecogi A/S CV.

 

Frivillig i Naturvidenskabernes Hus

Vi har mange besøg af elever fra grundskoler og gymnasier, som arbejder hands-on med naturfag i skoletiden. En medarbejder fra Naturvidenskabernes Hus har hovedansvaret for aktiviteterne og briefer de frivillige om dagens forløb og deres rolle. Herefter indgår de frivillige på forskellig vis på dagen. Som frivillig kan du deltage i aktiviteter 4-12 gange om året.

Aktiviteterne udbydes i god tid via e-mail. Aktiviteterne kan for eksempel være Science Camp, Forskningens Døgn, Unge forskere, Marken, det landsdækkende Jet-Net.dk’s årlige kampagnedage Kloge Hænder eller Girls' Day in Science. Sidstnævnte aktivitet dyrker pigers interesse for naturvidenskab, og her er kvindelige frivillige særligt velkomne.

Vær med i et fællesskab

Vi tror det giver mening for frivillige at møde andre frivillige og være en del af et fællesskab. Derfor arrangerer vi månedlige kaffemøder, hvor du får mulighed for at hilse på andre frivillige og på medarbejdere i huset. Her kan der fx være oplæg fra en medarbejder om et eksisterende eller nyt tiltag i huset. Med tiden forestiller vi os, at frivillige sammen kan påtage sig en udviklingsopgave, som kan introduceres og drøftes på et kaffemøde.

Hvem kan være frivillig?

Som frivillig i Naturvidenskabernes Hus kan du fx have en arbejdsmæssig baggrund fra fødevareindustrien, en produktionsvirksomhed, et varmeværk eller en olieplatform, eller du kan have været lærer i grundskolen eller på et gymnasium. Du har også gerne håndværksmæssig kunnen – det har vi brug for.

Det er vigtigt, at du brænder for naturvidenskab, teknik og teknologi, og at du kan lide at være sammen med børn og unge. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt venligst Søren Chr. Sørensen, scs@nvhus.dk eller tlf. 6053 5711.